Tanulmányi ösztöndíjak


 

PÓTPÁLYÁZAT ERASMUS+ TANULMÁNYI RÉSZKÉPZÉSRE EURÓPÁN BELÜL a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterére

 

Eredmények:

 

EU-n belül

ÉMK

GPK

ÉPK

VBK

VIK

KJK

GTK

TTK

   

 

Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az előzetes eredményeket a KARI ERASMUS KOORDINÁTORNÁL lehet vitatni 2023. augusztus 30-ig.

Végleges eredmények közzététele: 2023. augusztus 31.

 

Kari Erasmus koordinátorok:

Építőmérnöki Kar (ÉMK)

 Dr. Kövesdi Balázs

e-mail: kovesdi.balazs@emk.bme.hu

Gépészmérnöki Kar (GPK)

Dr. Bíró István

e-mail: erasmus_gpk@m365.bme.hu

Fogadási idő: kedd, 8:15-10:00 , "G" épület, G111 szoba

Építészmérnöki Kar (ÉPK)

Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes

e-mail: ndh@epk.bme.hu   

Fogadási idő: hétfő 12:00-13:00; "K" épület 2/14-es szoba

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK)

Dr. Hell Zoltán

e-mail: hell.zoltan@vbk.bme.hu

Dr. Kőrösi Márton

e-mail: korosi.marton@vbk.bme.hu

Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)

Dr. Kiss Péter 

e-mail: erasmus@vik.bme.hu

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK)

Dr. Török Ádám

e-mail: torok.adam@kjk.bme.hu

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)

Dr. Tóvölgyi Sarolta

e-mail: tovolgyi.sarolta@gtk.bme.hu

Természettudományi Kar (TTK)

Dr.  Hegedüs Pál

email: erasmus@ttk.bme.hu

Idegen Nyelvi Központ (INYK)

Dr.  Furka Ildikó

email: furka.ildiko.zsuzsanna@gtk.bme.hu

 

 

Frissített pótpályázati kiírás 

Kérjük pályázás előtt alaposan olvassák át!

Figyelem! Portugália, Franciaország, Olaszország és Spanyolország egyetemeinél kérjük fokozottan ügyeljenek az oktatás nyelvére. Erről az egyetemek honlapján tudnak tájékozódni. Amennyiben a fent említett országokba pályáznak és már az elnyert ösztöndíj után derül ki, hogy csak a hivatalos nemzeti nyelven lehetséges a 15-20 kredit teljesítése, az elnyert helyen változtatni már nem lehet. Ebben az esetben is a pályázati felhívás 13. pontja az irányadó.

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSHOZ (PÁLYÁZATI FELHÍVÁS III. PONT ALAPJÁN):

 

- NEPTUN 764 kérvény kitöltve

- önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén

- motivációs levél

- előzetes tanulmányi terv: SABLON letölthető innen

- kiegészítő dokumentumok

 

 

Pótpályázatok bírálatának ütemezése:

a) ERASMUS+ iroda 2023. augusztus 15-ig juttatja el a Kari Koordinátoroknak a pályázatokat bírálatra

b) Előzetes eredményeket az ERASMUS+ iroda 2023. augusztus 25-én teszi közzé az NKI honlapján

c) Az előzetes eredményt a hallgatók 2023. augusztus 30-ig a kari ERASMUS+ koordinátornál vitathatják

d) Végleges eredményt 2023. augusztus 31-én teszi közzé az ERASMUS+ iroda a honlapján (nki.bme.hu). Ezután a dátum után további fellebbezésre nincs lehetőség.

 

FONTOS információk 2023/2024-es őszi kiutazóknak

Az Erasmus tanulmányi mobilitás teljes időtartama alatt AKTÍV jogviszonnyal kell rendelkeznie, ezért ellenőrizze a státuszát (NE az „AKTÍV NEMZETKÖZI PROGRAM”-ot jelöljék!). Ennek elmulasztása a teljes ösztöndíj visszafizetését eredményezi! 

 

Támogatási szerződés megkötésének folyamata:

A szerződést elektronikusan kell majd aláírni, az Ügyfélkapun keresztül elérhető AVDH hitelesítési szolgáltatással, majd kizárólag PDF formátumban kérjük feltölteni a 075-ös Neptun kérvénybe.

Erről részletes útmutató az alábbi linken található.

A támogatási összeg kiutalásának feltétele az érvényes Európai Egészségbiztosítási kártya megléte, a mindhárom fél által aláírt Learning Agreement és Támogatási szerződés.

A mindhárom fél által hitelesített szerződést e-mailben fogjuk majd a hallgatók számára elküldeni.

Az ösztöndíj utalására a mindhárom fél által hitelesített szerződés Pénzügyi Igazgatóságra történő továbbítását követően várhatóan 1-2 héten belül kerül sor.

 

Az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges a 075  Neptun kérvény kitöltése az alábbi dokumentumokkal:

 

-Learning Agreement "before mobility" része (alapadatok + felvenni kívánt tárgyak), minden szükséges aláírással ellátva - 1. Ön, 2. BME kari koordinátor, 3. Fogadóintézmény koordinátora A Learning Agreement-et (LA) minden esetben a kari koordinátor írja alá, nem az Erasmus iroda munkatársa.

-Legalább az Erasmus szemeszter végéig érvényes Európai Egészségbiztosítási kártya szkenelve (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető).

-Hallgató által aláírt támogatási szerződés elektronikus aláírással (erről a folyamatról július folyamán további tájékoztatást kapnak e-mailben)

A támogatási összeg kiutalásának feltétele az érvényes Európai Egészségbiztosítási kártya megléte, a mindhárom fél által aláírt Learning Agreement és a Támogatási szerződés.

Amennyiben észreveszi, hogy hibásan küldte el a kérvényt, a határidőig van lehetőség újat beadni. Minden esetben a legkésőbbi dátummal kitöltött kérvényt vesszük figyelembe.

 

A szerződés aláírásának módjáról, idejéről, később értesítjük e-mailben.

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 


Kari HK Külügyi Erasmus felelősök elérhetőségei

 

Kar Hallgatói Képviseletek honlapjai
ÉMK https://emkhk.bme.hu/hk/#hallgatoikepviselok
GPK https://ghk.bme.hu/kepviselok
ÉPK https://epiteszhk.bme.hu/hk/kepviselok/
VBK https://vegyeszhk.hu/kepviselet/kepviselok/
VIK https://vik.hk/kepviselet
KJK http://kozlekkar.hu/2018/05/07/kepviselok/
TTK https://ttkhk.bme.hu/kepviselok/
GTK http://gtkhk.hu/hk/kepviselok