Mobilitás alatti teendők

EURÓPÁN KIVÜLI ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁS IDŐSZAKA ALATTI TEENDŐK

 

1. Jelezni az europan_kivuli@bme.hu címen, hogy megérkeztek épségben és minden rendben! :-) Azt is, ha nincs minden rendben, próbálok segíteni!

2.  Előkészíteni és aláíratni az IDŐIGAZOLÁS dokumentum megérkezés oldalát. 

Fontos: 

  • A támogatási szerződésében szereplő szemeszter kezdő időpontja szerepeljen a regisztráció időpontjánál. Mivel napi támogatási rátát kap, ezért összesen 5 nap eltérés engedélyezett a szemeszter időtartamát tekintve (Összesen 5 nap, tehát nem 5 nap a szemeszter elején és 5 nap a szemeszter végén).
  • Ha a támogatási szerződésben megjelölt időtartamnál rövidebb időt tölt a fogadó intézménynél, akkor a kieső időtartamra járó támogatást vissza kell fizetnie. Például, 6 nap eltérés esetén mind a hat napra járó ösztöndíjat vissza kell fizetnie.
  • A „date of departure” részt értelemszerűen hazautazás előtt kell aláíratni. Itt is a támogatási szerződésben szereplő (szemeszter utolsó napja) dátumnak kell szerepelnie. 

A teljesen kitöltött és aláírt időigazolást mobilitás befejezése után kell csak elküldeni a záró dokumentumokkal együtt az europan_kivuli@bme.hu e-mail címre.

Fontos, hogy a támogatási szerződésben szereplő időtartamtól csak nagyon indokolt esetben lehet eltérni, és orvosi igazolást kell hozni a rövidebb időtartamot alátámasztandó.

 

3. Ha nem sikerül mégsem a Learning Agreementben felsorolt kurzusokat felvenni, mert nem indul, nincs hely, vagy túl nehéz - semmi gond, erre van a DURING MOBILITY rész! Itt kell felsorolni, hogy végül milyen kurzusok lettek, és a mobilitás kezdő időpontjától számított 1 hónapon belül aláírva megküldeni az europan_kivuli@bme.hu címre.

 

4. Az Erasmus tanulmányi mobilitás teljes időtartama alatt AKTÍV jogviszonnyal kell rendelkeznie, ezért ellenőrizze a státuszát (NE az „AKTÍV NEMZETKÖZI PROGRAM”-ot jelöljék!). Ennek elmulasztása a teljes ösztöndíj visszafizetését eredményezi! 

A Neptunban minden félév elején automatikusan rögzítésre kerülnek a Mobilitási fülbe az éppen mobilitáson résztvevő hallgatók.

 

ÉS a legfontosabb: ÉLVEZNI A KALANDOT, KÉSZÍTENI SOK-SOK KÉPET ÉS MESÉLNI MINDENKINEK A BME-RŐL!