Makovecz Program

Makovecz program - Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram

2016-ban a magyar nyelvű képzést folytató külhoni és magyarországi felsőoktatási intézmények közötti együttműködési program kialakítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a Makovecz Programot. A program elindítása a magyarországi oktatók külhoni szerepvállalásával és a kétoldalú, kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtésével kívánja előmozdítani az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítását.

A Keretprogram két ösztöndíjprogramból épül fel:

Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram: A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kijelölt határon túli felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő anyaországi hallgatók részére a biztosít speciális támogatást, mellyel a Keretprogram időszakában külhoni magyar és anyaországi hallgatók vehetnek részt, vendéghallgatói jogviszonyban az együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézmények alap, osztatlan, mester- vagy doktori képzésében. Az 2021/2022-es tanév mobilitási keretszáma országosan: 1125 részképzéses hónap. A részképzés időtartamának preferencia sorrendje: 5 hónapos teljes idejű szemeszter, 1-4 hónapos részképzéses tanulmányút, 1-3 hét rövid időtartamú tanulmányút.

A kijelölt külhoni felsőoktatási intézmények-programgazdák:

 • Erdélyben és a Partiumban:
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  • Partiumi Keresztény Egyetem
  • Babes-Bolyai Tudományegyetem
  • Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
 • Felvidéken:
  • Selye János Egyetem
  • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
 • Kárpátalján:
  • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
 • Vajdaságban:
  • Újvidéki Egyetem, elsősorban annak szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara
  • Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

A programgazda intézmény a nála jelentkező hallgatók közül választja ki a küldeni és fogadni kívánt hallgatókat. A mobilitások megvalósítása a programgazda intézmény és a partnerintézmények között kialakított, a részképzésekről és a kreditelismerésről szóló együttműködési megállapodás keretében történik. A programgazda intézmény fedezi mind az általa a partnerintézményhez kiküldött, mind a partnerintézménytől fogadott hallgatók költségeit (utazás, szállás, egészségügyi biztosítás, ösztöndíj). Az éves támogatási keret: 179.000.000 Ft.

A hallgatói mobilitás időszaka: 2021. szeptember 1– 2022. augusztus 31.

Makovecz Oktatói Ösztöndíjprogram:

Az oktatói mobilitás növelése és egyúttal a külhoni magyar nyelvű képzések akkreditációs szempontból történő megerősítése érdekében a program támogatást nyújt a kijelölt külhoni felsőoktatási intézményekben meghatározott létszámú oktatói álláshelyek létesítéséhez.

Az oktatónak a programgazda intézménynél kell jelentkeznie, ahol a saját oktatási igényük alapján döntenek a fogadási készségről. Az ösztöndíjban részesített magyarországi oktató a határozott idejű jogviszony időtartama alatt a választott programgazda intézményben teljesítheti munkaköri feladatait, oktatási, kutatási kötelezettségét miközben az anyaintézményi munkaviszonya fennmarad és továbbra is jogosult a magyarországi illetményére.

Programgazdák:

 • Erdélyben és a Partiumban:
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  • Partiumi Keresztény Egyetem
  • Babes-Bolyai Tudományegyetem
  • Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
 • Felvidéken:
  • Selye János Egyetem
  • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
 • Kárpátalján:
 • Vajdaságban:
  • Újvidéki Egyetem, elsősorban annak szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara
  • Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

Az oktatói mobilitás időszaka: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31.

Oktató keretszám országosan: 30 fő (elsődlegesen minősített, azaz docens, vagy egyetemi tanár fokozatú) magyarországi oktató kiküldetésére kerülhet sor, mely létszám egyes magyarországi oktatók esetleges rövidebb időtartamú külhoni foglalkoztatása esetén bővülhet. Az éves támogatási keret: 148.000.000 Ft.

Pályázati felhívás 2021-2022 tanév: https://kormany.hu/dokumentumtar/makovecz-program-2021-2022