Blended Intensive Program

Blended Intensive Program

 

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BLENDED INTENSIVE PROGRAM-BAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

 

A BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság, ERASMUS Iroda (a továbbiakban: ERASMUS Iroda) Blended Intensive Programot (BIP) hirdet az alábbi feltételekkel.

 1. A pályázat célja

A BIP tanulási céllal, hallgatók számára szervezett, fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény részvételével valósul meg, 3 különböző országból.

A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően.

A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.

Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételeket teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

 1. Pályázati feltételek hallgatók részére
 1. ERASMUS+BIP ösztöndíjban részesülhet a hallgató amennyiben oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a BME-n és aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezik a mobilitása alatt.
 2. Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akik magyar állampolgárságúak, illetve Magyarországon letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek és oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytatnak az intézményben.
 3. Adott, vagy korábbi felsőoktatási tanulmányaik alatt legalább két lezárt aktív félévvel rendelkeznek. Mesterképzésen már az első félévben is lehet pályázni.
 4. A hallgatónak a mobilitási időszak alatt a BME-n aktív státuszban kell lennie.
 5. A pályázónak meg kell felelnie az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
 6. A megszerzett kreditekből 3 kredit elismertetése kötelező
 7. A külföldi fogadóintézmény által előírt, meglévő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt nyelvismerettel rendelkezik. Minimum követelmény B2-es szintű nyelvvizsga az oktatás nyelvén.

A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul személyes adatainak a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18.§-ban és 19.§-ban foglalt adatkezelésre vonatkozó rendelkezések, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a BME-n hatályos adatvédelmi szabályzatok betartása melletti kezelésébe.

 

A pályázat tartalmát, a benyújtás folyamatát, a bírálati szempontrendszert a kari pályázati felhívás tartalmazza.

 1. Hallgatói ösztöndíj meghatározása

A fizikai mobilitás hossza

Elnyerhető napi ösztöndíj

5-14 napig 

70,00 / nap

15-30 napig

50,00 / nap

 

Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár!

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a mobilitás során felmerülő összes költséget, azt más (saját) forrásból szükséges kiegészíteni!

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az adott program BIP koordinátora, valamint a kari koordinátorok állnak rendelkezésre. Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni!

 

 1. Pályázati feltételek oktatók és munkatársak részére

A BME által meghirdetett „Pályázati felhívás ERASMUS+ oktatói és képzési célú munkatársi mobilitásra” felhívás alapján történhet.

Oktatói és személyzeti mobilitás jelentkezés

Aktuális pályázati lehetőségek:


Kar (BME) BIP címe Fogadó (szervező) egyetem neve Helyszín Virtuális rész kezdőnapja Virtuális rész zárónapja Fizikai mobilitási rész kezdőnapja Fizikai mobilitási rész zárónapja Megpályázható helyek száma (fő) Jogosultak köre (szak) Képzési szint BIP nyelve Megszerezhető kreditérték (min. 3) Kari pályázati felhívás