PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására 2021/22 ŐSZI szemeszter

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni. A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.
 
A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
 
I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):
  • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
  • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
  • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
  • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
  • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
  • Roma szakkollégium tagja (volt)
  • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
  • A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás.
Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. A változást kérjük indokolni, alátámasztani, a jogosultságot bemutatni a pályázók részéről. Ilyen lehet például:
váratlanul beálló keresőképtelenség
váratlan haláleset;
egyéb olyan változás, aminek kapcsán még nem volt lehetséges az elérhető szociális támogatások érvényesítése.
 
II. Másodlagos szempont:
A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa 
A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.
 
 
Kik pályázhatnak?
Az Erasmus+ program 2020/2021. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.
 
A támogatás összege 
Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 eurószakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül. 
 
A pályázás módja
1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása
Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:
1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot az erasmus@bme.hu e-mail címre is el kell küldeni.
 
Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, a pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változással kapcsolatos dokumentáció kivételével külön igazolást nem szükséges benyújtani. 
Az elsődleges szempontok közül a pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás esetén a következő igazolások bemutatása fogadható el: 
keresőképtelenség igazolása
álláskeresési igazolás 
halotti anyakönyvi kivonat
tartós táppénz esetén: orvosi igazolás
egyéb nyilatkozat a pályázó részéről
 
Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével. 
 
A járványügyi helyzetre való tekintettel elfogadható, ha az űrlapot, az alátámasztó dokumentumot a pályázó csak elektronikus formában nyújtja be. A járványhelyzet elmúltával az eredeti, aláírt űrlap benyújtása is szükséges. 
 
Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.
 
2. Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.
 
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 28
 
 
Pályázatok bírálata, döntéshozatal
Az igénybejelentés formai bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.
 
További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, ka103@tpf.hu) kaphat.
 
Mellékletek: