IA [Inter-Academia Network]

IA [Inter-Academia Network]
Az Inter-Academia interdiszciplináris rendezvénysorozat 2002-ben a japán Shizouka University kezdeményezésére jött létre. Alapvető célként jelölték meg a Shizukoa University és a Suzuki Alapítványon keresztüli európai partneregyetemek közötti kapcsolatok szorosabbá tételét, a futó kutatási témák, a leendő potenciális ösztöndíjasok jobb megismerését, a már ösztöndíjban részesültek további pályájának segítését. Partneregyetemek: Comenius University in Bratislava, Warsaw University of Technology, Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Bergische Universitaet in Wuppertal, Gomel State University in Gomel, Belarus.