EAIE [European Association for International Education]

EAIE [European Association for International Education]
Az amszterdami EAIE non-profit szervezet célja az európai felsőoktatási intézmények nemzetköziesedésének elősegítése, valamint a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozók (oktatók, kutatók és adminisztratív dolgozók) tudásának kiszélesítése a nemzetközi felsőoktatás területén. 94 országból több mint 3000 egyéni és intézményi képviselő tag vesz részt az éves konferenciákon, szekcióüléseken és workshopokon.