Szakmai gyakorlat

Elérhetőségek, fogadási idő

 


A korábbi ösztöndíjasok által választott cégek listája itt olvasható!

 

További szakmai gyakorlati lehetőségek ITT olvashatóak!

 

VÁLTOZÁS!!! 2022.04.30-ig támogathatók az Egyesült Királyságba irányuló mobilitások.

 


Az Egyesült Királyság helyzete az Erasmus programban:

https://tka.hu/hir/15194/nem-vesz-reszt-az-egyesult-kiralysag-az-erasmus...
 


 

Szakmai gyakorlatos pályázatokkal kapcsolatos emaileket erre a címre küldjék: szakgyak@bme.hu

 


ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2020/2021-ES TANÉVRE

 

 

1.            A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik program országban található vállalkozásnál, szervezetnél, felsőoktatási intézménynél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2.            A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. A mobilitás teljes ideje alatt aktív hallgatói státusszal kell rendelkezni, kivéve a diploma utáni szakmai gyakorlatot.

3.            Támogatható tevékenységek
Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal (osztatlan képzés esetén 24 havi ösztöndíjjal) támogatja.
Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal támogatja.
Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében csak szorosan a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenység támogatható. Egyéb esetben a pályázat elutasításra kerül.
Szakmai gyakorlat alatt kutatási tevékenység illetve munka végezhető. Diplomaírási céllal Erasmus tanulmányi mobilitási pályázat adható be.
 
4.            A programban résztvevő országok
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
 
 5.            Pályázati feltételek
A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a ZÁRÓVIZSGA utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt - abszolválást megelőzően - kell benyújtani
Hiánytalanul és határidőig leadott - az intézmény által meghirdetett - pályázat
A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen.
A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges (akkor is, ha önfinanszírozó mobilitás). Osztatlan képzés esetén 24 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges.
A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
A gyakorlat a 2020-21-es tanévben legkorábban 2020. szeptember 1-jén kezdődhet, legkésőbb 2021. december 31-ig tarthat. Az ezt követő időszakra is lehet pályázni amint megjelenik a következő évi pályázati felhívás ezen az oldalon.
Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el.
A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának ideje 45 nap.
 
6.            A támogatás mértéke
Magas megélhetési költségű országok 620 euró  / hó
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) 
 
Közepes megélhetési költségű országok 620 euró / hó
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)
 
Alacsonyabb megélhetési költségű országok 570 euró / hó

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország (HR), Lettország (LV), Litvánia (LT), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia, Szlovákia (SK), Szlovénia (SI), Törökország (TR),

 
7.           Pályázat tartalma
Kitöltött és mindhárom fél által aláírt (fogadó cég/intézmény, BME kari koordinátor, pályázó) képzési megállapodás (Learning agreement for traineeship). A pályázathoz a dokumentum első része: Before mobility csatolandó. ( A BME részéről az aláírás a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy által történik.)
Fényképes önéletrajz a fogadó vállalat munkanyelvén vagy magyar nyelven
Alapadatok xls (az oldal alján letölthető)
• Nyilatkozat kitöltve+aláírva (az oldal alján letölthető)
• Európai Egészségbiztosítási kártya (érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára) szkennelve. 
A teljes pályázatot a szakgyak@bme.hu email címre kell elküldeni.
 
8.         Nyertes pályázat utólagos lemondása
A pályázaton nyertes hallgató, amennyiben nem tud kiutazni illetve nem kíván részt venni a mobilitásban, úgy haladéktalanul jeleznie kell lemondási szándékát a szakgyak@bme.hu címen. Az e-mail tárgya: „Szakmai gyakorlat lemondása”.
Ösztöndíjat elnyert hallgató amennyiben a támogatási szerződése aláírását követően mond le a szakmai gyakorlatról, és a vis maior esetet nem tudja igazolni, úgy automatikusan kizárásra kerül a későbbi Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázati lehetőségből.
A teljes pályázatot 1 db e-mailben kell elküldeni a szakgyak@bme.hu címre. Az e-mail tárgya: NÉV_szakgyak;  NÉV_szakgyak.dipl (diploma utáni szakmai gyakorlat/friss diplomások esetén); NÉV_szakgyak_Campus Mundi  (ha Campus Mundi ösztöndíjat is pályázik)   
 
9.         Határidők

A 2020/2021-es tanévre szóló pályázatok leadása minden hónap 1-15. között történhet, legalább 45 nappal a tervezett mobilitás megkezdése előtt. A 15. után beérkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe.

 
A friss diplomások számára meghirdetett  (diploma utáni szakmai gyakorlat) ösztöndíjra mindenképpen még  aktív hallgatói jogviszony alatt kell pályázni, tehát abszolválást követően már nem lehet. Az ezt követően benyújtott pályázat formai hibás lesz.
Aktív státuszról a KTH munkatársai tudnak felvilágosítást adni.
 
Diploma utáni szakmai gyakorlat esetén, a hallgatói jogviszony megszünését követően 45 nap áll a rendelkezésükre, hogy igénybe vegyenek egészségügyi szolgáltatásokat. Az Európai Egészségbiztosítási kártya is csak eddig érvényes, ezért két lehetőségük van:

- társadalombiztosítási járulékot fizetnek

- vagy valamely biztosítótársaságnál kötnek külföldön érvényes egyéni biztosítást a szakmai gyakorlat teljes időtartamára; a rövid időre szóló turista biztosítások nem fogadhatók el, csak a hosszabb tartózkodásra vonatkozók.

További információ:    http://www.neak.gov.hu/

 
Az egyéb feltételek azonosak a szakmai gyakorlatéval.
 
10.        Hazaérkezés utáni teendők
Hazaérkezést követően a TELJES "Learning Agreement Student Mobility for Traineeships" dokumentumot, minden fél által aláírva, szkennelt formában kell elküldeni a szakgyak@bme.hu email címre. FONTOS!! A dokumentum utolsó része (After the mobility) a kint tartózkodás időtartama, a fogadó cég aláírása és az "Evaluation of the trainee" rész részletes kitöltése nélkül nem érvényes! 
További információk  a Szakmai gyakorlatot nyert hallgatóknak/ "Hazaérkezés utáni teendők"-nél olvashatók.
 

Motiváld hallgatótársaidat (és minket)!

Kérlek te is küldj nekünk egy képeslapot!

 

 

 


 

Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el. 

 

A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának ideje 45 nap.

 

 


 

A 2020-21-ES PÁLYÁZATHOZ (A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN FELSOROLTAKON KÍVÜL) LEADANDÓ DOKUMENTUMOK
 

 

 

  1. 2020-2021 Learning agreement for traineeship A pályázathoz a dokumentum első része (Before mobility) mindhárom fél által aláírva csatolandó. A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy. Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor! (Ez vonatkozik a During Mobility részre is.)   Hiányos aláírás esetén a pályázat formai hibás lesz és elutasításra kerül.
  2. EU TB kártya fénymásolata (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető). Érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára

 

 


A 2021-22-ES PÁLYÁZATHOZ (A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN FELSOROLTAKON KÍVÜL) LEADANDÓ DOKUMENTUMOK

 

1. 2021-2022 Learning agreement for traineeship A pályázathoz a dokumentum első része (Before mobility) mindhárom fél által aláírva csatolandó. A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy. Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor! (Ez vonatkozik a During Mobility részre is.)   Hiányos aláírás esetén a pályázat formai hibás lesz és elutasításra kerül.

Ezt a dokumentumot a 2021. szeptember 1-től kezdődő mobilitásokra kell kitölteni.

 


Campus Mundi szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázatot benyújtani.
 

Az intézményi jóváhagyás aláírója Terczy Médea, Gali Diána vagy Rátkai-Füzesi Adrienn Erasmus+ koordinátorok. Más által aláírt dokumentumot nem tudunk elfogadni, a formai követelményeknek nem fog megfelelni a pályázat. A dokumentum a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető.
 
Pályázatra jogosult hallgatók köre (kizárólag Campus Mundi ösztöndíj esetén): utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindexe legalább 3,5-ös. További információ: http://nki.bme.hu/CampusMundi