Szakmai gyakorlat

Elérhetőségek, fogadási idő

Szeptember 3-án kedden és 5-én csütörtökön szakmai gyakorlatos ügyeleti ügyfélfogadás a 104-es irodában lesz.


 

Nyári szakmai gyakorlati lehetőség!

 
A 2018-19-es akadémiai év nyári időszakára még leadhat szakmai gyakorlatos pályázatot!
 
Minimum időtartam két hónap, azaz 60 nap. A gyakorlati időszak legkésőbb szeptember 15-ig tarthat. Az elbírálási idő 45 nap. Javasolt beadási határidő két hónappal a gyakorlati munka megkezdése előtt.
 
Pályázatok benyújtásának rendje: minden hónap 1-15 között. Azonban május 1. és június 2. között folyamatosan lehet pályázatot beküldeni!
 
A 2018-19-es évi keretre a pályázatok beküldésének utolsó határideje 2019.06.02 vasárnap éjfél!
 
Személyesen az Erasmus iroda fogadási idejében lehet érdeklődni.

 


 

A korábbi ösztöndíjasok által választott cégek listája itt olvasható!

 

További szakmai gyakorlati lehetőségek az oldal alján olvashatóak!

 


 

Változás: 2019 február 1-től kezdődően a szakmai gyakorlatos pályázatokkal kapcsolatos emaileket erre a címre küldjék: szakgyak@mail.bme.hu

 


 

SZAKMAI GYAKORLAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2019/2020-AS TANÉVRE

 

1.            A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik program országban található vállalkozásnál, szervezetnél, felsőoktatási intézménynél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2.            A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási   intézmények beiratkozott hallgatói. Szakmai gyakorlat ösztöndíjat aktív és passzív féléven is igénybe lehet venni.

3.            Támogatható tevékenységek
Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal (osztatlan képzés esetén 24 havi ösztöndíjjal) támogatja.
Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal támogatja.
Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében csak szorosan a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenység támogatható. Egyéb esetben a pályázat elutasításra kerül.
 
4.            A programban részt vevő országok
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
 
 5.            Pályázati feltételek
A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a ZÁRÓVIZSGA utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt kell benyújtani. 
Hiánytalanul és határidőig leadott - az intézmény által meghirdetett - pályázat
A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen.
A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges (akkor is, ha önfinanszírozó mobilitás). Osztatlan képzés esetén 24 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges.
A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
A gyakorlat legkorábban 2019. szeptember 1-jén kezdődhet és legkésőbb 2020. szeptember 15-ig tarthat.
Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el.
A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának ideje 45 nap.
 
6.            A támogatás mértéke
Magas megélhetési költségű országok 620 euró  / hó
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) 
 
Közepes megélhetési költségű országok 570 euró / hó
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)
 
Alacsonyabb megélhetési költségű országok 520 euró / hó
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)
 
7.           Pályázat tartalma
Kitöltött és mindhárom fél által aláírt (fogadó cég/intézmény, BME kari koordinátor, pályázó) képzési megállapodás (Learning agreement for traineeship). A pályázathoz a dokumentum első része: Before mobility csatolandó. ( A BME részéről az aláírás a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy által történik.)
Önéletrajz a fogadó vállalat munkanyelvén
Motivációs levél a fogadó vállalat munkanyelvén
Alapadatok xls (a lap alján letölthető), nyilatkozat kitöltve+aláírva (a lap alján letölthető), + Európai Egészségbiztosítási kártya (érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára) szkennelve. 
 
8.         Nyertes pályázat utólagos lemondása
A pályázaton nyertes hallgató, amennyiben nem tud kiutazni illetve nem kíván részt venni a mobilitásban, úgy haladéktalanul jeleznie kell lemondási szándékát a szakgyak@mail.bme.hu címen. Az e-mail tárgya: „Szakmai gyakorlat lemondása”.
Ösztöndíjat elnyert hallgató amennyiben a támogatási szerződése aláírását követően mond le a szakmai gyakorlatról, és a vis maior esetet nem tudja igazolni, úgy automatikusan kizárásra kerül a későbbi Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázati lehetőségből.
A teljes pályázatot 1 db e-mailben kell elküldeni a szakgyak@mail.bme.hu címre. Az e-mail tárgya: NÉV_szakgyak;  NÉV_szakgyak.dipl (diploma utáni szakmai gyakorlat/friss diplomások esetén); NÉV_szakgyak_Campus Mundi  (ha Campus Mundi ösztöndíjat is pályázik)   
 
9.         Határidők
A 2019/2020-as tanévre szóló pályázatok leadására minden hónap 1-15. között van lehetőség. A 15. után beérkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe.
 
A friss diplomások számára meghirdetett  (diploma utáni szakmai gyakorlat) ösztöndíjra mindenképpen még hallgatói jogviszony alatt kell pályázni.
Diploma utáni Erasmus+ vagy Campus Mundi szakmai gyakorlatra
őszi félév esetén 2020. január 31-ig
tavaszi félév esetén 2020. július 03-ig, azaz jogviszony alatt lehet pályázatot benyújtani! Az ezt követően benyújtott pályázat formai hibás lesz.
 
Az egyéb feltételek azonosak a szakmai gyakorlatéval.
 
10.        Hazaérkezés utáni teendők
Hazaérkezést követően a TELJES "Learning Agreement Student Mobility for Traineeships" dokumentumot, minden fél által aláírva, szkennelt formában kell elküldeni a szakgyak@mail.bme.hu email címre. FONTOS!! A dokumentum utolsó része (After the mobility) a kint tartózkodás időtartama, a fogadó cég aláírása és az "Evaluation of the trainee" rész részletes kitöltése nélkül nem érvényes! 
További információk  a Szakmai gyakorlatot nyert hallgatóknak/ "Hazaérkezés utáni teendők"-nél olvashatók.
 

 


PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és

szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók

szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására - 2018/2019-es tanév

A felhívás itt olvasható!


PÓTPÁLYÁZATI Felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg

hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatására - 2018/2019-es tanév

A pályázat feltételei és egyéb részletek ITT olvashatók.


 

 

Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el. 

 

 

A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának ideje 45 nap.

 


 

Szakmai gyakorlat pályázati felhívás a 2018/2019-es tanévre

 

1.            A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik program országban található vállalkozásnál, szervezetnél, felsőoktatási intézménynél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2.            A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási   intézmények beiratkozott hallgatói. Szakmai gyakorlat ösztöndíjat aktív és passzív féléven is igénybe lehet venni.

3.            Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal támogatja.

Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal támogatja.

Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében csak szorosan a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenység támogatható. Egyéb esetben a pályázat elutasításra kerül.

 

4.            A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

5.            Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.

 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a ZÁRÓVIZSGA utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt kell benyújtani. 

 • Hiánytalanul és határidőig leadott - az intézmény által meghirdetett - pályázat

 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.

 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen.

 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges (akkor is, ha önfinanszírozó mobilitás). Osztatlan képzés esetén 24 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges.

 • A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.

 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.

 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

 • A gyakorlat legkorábban 2018. szeptember 1-jén kezdődhet és legkésőbb 2019. szeptember 15-ig tarthat.

 • Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el.

 • A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának ideje 45 nap.

6.            A támogatás mértéke

Magas megélhetési költségű országok 620 euró  / hó

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) 

Közepes megélhetési költségű országok 570 euró / hó

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok 520 euró / hó

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)

7.           Pályázat tartalma

 • Kitöltött és mindhárom fél által aláírt (fogadó cég/intézmény, BME kari koordinátor, pályázó) képzési megállapodás (Learning agreement for traineeship). A pályázathoz a dokumentum első része: Before mobility csatolandó. ( A BME részéről az aláírás a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy által történik.)

 • Önéletrajz a fogadó vállalat munkanyelvén

 • Motivációs levél a fogadó vállalat munkanyelvén

 • + A Dokumentumtárban megtalálható dokumentumok: Alapadatok xls, Nyilatkozat kitöltve+aláírva, + Európai Egészségbiztosítási kártya (érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára) szkennelve. 

 

8.         Nyertes pályázat utólagos lemondása

A pályázaton nyertes hallgató, amennyiben nem tud kiutazni illetve nem kíván részt venni a mobilitásban, úgy haladéktalanul jeleznie kell lemondási szándékát az Erasmus Irodánál az szakgyak@mail.bme.hu címen. Az e-mail tárgya: „Szakmai gyakorlat lemondása”.

Ösztöndíjat elnyert hallgató amennyiben a támogatási szerződése aláírását követően mond le a szakmai gyakorlatról, és a vis maior esetet nem tudja igazolni, úgy automatikusan kizárásra kerül a későbbi Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázati lehetőségből.

 

A teljes pályázatot 1 db e-mailben kell elküldeni az szakgyak@mail.bme.hu címre. Az e-mail tárgya: NÉV_szakgyak;  NÉV_szakgyak.diplNÉV_szakgyak_Campus Mundi      

9.         Határidők

A 2018/2019-es tanévre szóló pályázatok leadására minden hónap 1-15. között van lehetőség (KTH szerver óra 24:00). A 15. után beérkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe.

friss diplomások számára meghirdetett ösztöndíjra mindenképpen még hallgatói jogviszony alatt kell pályázni.

Diploma utáni Erasmus+ vagy Campus Mundi szakmai gyakorlatra
őszi félév esetén 2019. január 31-ig
tavaszi félév esetén 2019. július 05-ig, azaz jogviszony alatt lehet pályázatot benyújtani! Az ezt követően benyújtott pályázat formai hibás lesz.
 
Az egyéb feltételek azonosak a szakmai gyakorlatéval.

10.        Hazaérkezés utáni teendők

Hazaérkezést követően a TELJES "Learning Agreement Student Mobility for Traineeships" dokumentumot, minden fél által aláírva, szkennelt formában kell elküldeni az szakgyak@mail.bme.hu email címre. FONTOS!! A dokumentum utolsó része (After the mobility) a kint tartózkodás időtartama, a fogadó cég aláírása és az "Evaluation of the trainee" rész részletes kitöltése nélkül nem érvényes! További információk  a "Hazaérkezés utáni teendők"-nél olvashatók.

 


 

A 2018-19-es pályázathoz (a pályázati kiírásban felsoroltakon kívül) leadandó dokumentumok

 1. 2018-2019 Learning agreement for traineeship A pályázathoz a dokumentum első része (Before mobility) mindhárom fél által aláírva csatolandó. A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy. Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor! (Ez vonatkozik a During Mobility részre is.)   Hiányos aláírás esetén a pályázat formai hibás lesz és elutasításra kerül.
 2. EU TB kártya fénymásolata (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető). Érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára

 

 


 

A 2019-20-as pályázathoz (a pályázati kiírásban felsoroltakon kívül) leadandó dokumentumok

 1. 2019-2020 Learning agreement for traineeship A pályázathoz a dokumentum első része (Before mobility) mindhárom fél által aláírva csatolandó. A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy. Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor! (Ez vonatkozik a During Mobility részre is.)   Hiányos aláírás esetén a pályázat formai hibás lesz és elutasításra kerül.
 2. EU TB kártya fénymásolata (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető). Érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára

 

 


 

Campus Mundi szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázatot benyújtani.
 

Az intézményi jóváhagyás aláírója Terczy Médea, intézményi Erasmus+ koordinátor. Más által aláírt dokumentumot nem tudunk elfogadni, a formai követelményeknek nem fog megfelelni a pályázat. A dokumentum a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető.
 
Pályázatra jogosult hallgatók köre (kizárólag Campus Mundi ösztöndíj esetén): utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindexe legalább 3,5-ös. További információ: http://nki.bme.hu/CampusMundi

 


Szakmai gyakorlati lehetőségek:
 

            Bővebben ITT olvashat a lehetőségről.

                Period of the internship

                From 12 August 2019 until 20 December, working hours 7 h 21 min/day

                Salary: App 1290 €/month

                 We are looking for a 3rd year student from the area of business, communication, event management

                 or toursim or other suitable area with:

                   §  good command of English (other languages are considered an asset)

                   §  international experience

                   §  basic knowledge of Microsoft Office tools and social media (versatile computer skills are an asset,

                       especially InDesign)

                   §  work is usually independent

                   §  valid driver’s license