Institut Polytechnique de Paris felhívása

Az Institut Polytechnique de Paris ma a felsőoktatás és a kutatás egyik legfontosabb szereplője Franciaországban és Európában a természettudományok és a mérnöki tudományok területén. 

 

Az IP Paris öt legjobb francia mérnöki iskolát (Ecole Polytechnique, ENSAE Paris, ENSTA Paris, Telecom Paris, Telecom SudParis) egyesít egy közös cél érdekében: egy világszínvonalú intézet létrehozása a csúcstechnológiai kutatás és a kiváló képzési programok szolgálatában. A 200 éves tapasztalatnak köszönhetően az IP Paris vezető oktatási és kutatási intézmény nemcsak Franciaországban hanem nemzetközi összehasonlításban is.

 

A 2021-2022-es képzési év során először a hallgatóknak lehetőségük van egyetlen jelentkezés benyújtásával a párizsi Polytechnique de Paris 5 iskolájának mérnöki ciklusába való felvételre.

 

A mérnöki programokról részletesen tájékozódhatnak a honlapon.

 

A képzéssel kapcsolatos részletes információkkal szolgálnak a 2021. június 21-i webináriumon, magyar idő szerint 15: 00 órakor, ahol részletesen bemutatják az IP Paris-t és a francia mérnöki diploma előnyeit, a nemzetközi felvételi programmal együtt. A webináriumon lehetőség nyílik személyes kérdések feltételére is. A csatlakozás linkje itt elérhető.

 

Jelentkezés és a felvételi eljárás

Jelentkezés

A jelentkezőknek az alapképzésük során legalább négy lezárt félévvel kell rendelkezniük természettudományi, mérnöki vagy kvantitatív közgazdasági és pénzügyi területen. A jelentkezőknek egyrészt külföldi alapképzésben kell részt venniük egy Franciaországon kívüli felsőoktatási intézményben; valamint a hazai egyetemükön folytatott alapképzés 2. évétől annak utolsó félévéig (abszolutórium) pályázhatnak. A jelentkezőknek kiváló matematikai és/vagy fizikai háttérrel kell rendelkezniük. A politechnikai programra további követelmények vonatkoznak.

 

A jelentkezéshez nem szükséges francia nyelvtudás. A jelentkezők választhatnak, hogy francia vagy angol nyelven követik a jelentkezési folyamatot és tesznek felvételi vizsgát.

 

Felvételi eljárás és időpontja:

A 2022-es tanévre 2021. szeptember 15-ig lehet jelentkezni. A szóbeli vizsgára kiválasztott jelöltek listáját 2021. október 8-án teszik közzé. A szóbeli vizsgákra 2021. október 27. és november 12. között kerül sor. A jelentkezőknek november 13. és 15. között kell rangsorolniuk az iskolákat preferenciasorrendben. A végleges felvételi döntés november 22-én történik, és a felvételi leveleket 2021 decembere és 2022 márciusa között kapják meg a hallgatók.

 

A szóbeli vizsgákra való kiválasztás elsősorban a jelentkezők tudományos háttere, motivációs levelük és ajánlóleveleik alapján történik.

 

A regisztráció online történik a dca-concours.polytechnique.fr oldalon, és egy jelentkezési fiók létrehozását igényli. A hallgatónak ki kell töltenie a jelentkezést, programonként és évente csak egy jelentkezést nyújthat be, és csak az egyik pályázati csatornán keresztül jelentkezhet.

 

Benyújtandó dokumentumok:

A hallgatónak a következő dokumentumokat kell benyújtania (kötelező jelleggel):

  • motivációs levél,
  • önéletrajz,
  • index másolat,
  • egyetemi rangsorban elfoglalt helyről való tanulmányi igazolás,
  • nemzetközi jelentkezési lap,
  • útlevél vagy személyi igazolvány másolata,
  • a jelentkező fényképe,
  • pénzügyi forrást, megélhetést igazoló formanyomtatvány,
  • ajánlólevelek.

 

A hallgató opcionális dokumentumokat is küldhet (hivatalos oklevelek, díszoklevelek és kitüntetések, nyelvvizsgaeredményekről szóló jelentések).

 

Felvételi vizsgák :

A felvételi vizsga 3 szóbeli vizsgából áll matematikából, fizikából és általános természettudományos ismeretekből, valamint egy motivációs interjúból. A vizsgákat francia vagy angol nyelven lehet letenni.

 

Részletesebb információk