Nemzetek Európája Karrierprogram

Az Igazságügyi Minisztérium együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közzétette a 2020/2021-es tanévre szóló Nemzetek Európája Karrierprogram című pályázati felhívását.

A program célja, hogy Magyarország több, az európai uniós intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő szakemberrel rendelkezzen, így növelve az európai uniós intézményeknél dolgozó, megfelelő szakpolitikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számát.
Továbbá kiemelten fontos olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a magyar közigazgatáson belül is szükséges és hasznosítható intézményi, jogi és nyelvi ismeretanyaggal. 

A képzés tandíjmentes, a tananyag díjmentes, a képzés elvégzéséről a résztvevő tanúsítványt kap. A féléves képzés során az NKE ösztöndíj lehetőséget biztosít. A képzés időtartama: 2020. szeptember - 2021. február.

PÁLYÁZATI HATÁRÍDŐ: 2020. május 15. péntek 24:00 óra

A karrierprogramra pályázhat:

  • minden 35 év alatti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki egyetemi, illetve mesterszintű végzettséggel rendelkezik, vagy
  • azon felsőoktatási hallgató, aki legalább 180 kredittel és 4.00 tanulmányi átlag feletti teljesítménnyel lezárt tanévet tud igazolni, vagy
  • legalább B2 szintű igazolt angol nyelvvizsgával és ebből a nyelvből, a felvételi bizottság által értékelt C1 szintű tudással/nyelvismerettel, valamint egy további EU hivatalos nyelv B2 szintű igazolt nyelvtudással rendelkezik.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • europass szakmai önéletrajz és motivációs levél,
  • két tudományos vagy diplomáciai téren elismert szakember ajánlása,
  • pályázati feltételek igazolására szolgáló dokumentumok: megszerzett diploma másolata, kreditek igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány.

JELENTKEZÉSI LAP: https://nemzetekeuropaja.uni-nke.hu/felveteli-jelentkezes/jelentkezesi-lap

A pályázat bírálata:

  • a beérkezett pályázatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bírálja el és értesíti ki azokat a formai követelményeknek megfelelt pályázókat, akik pályaorientációs beszélgetésen kerülnek meghallgatásra.

További információk:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: https://nemzetekeuropaja.uni-nke.hu/felveteli-jelentkezes/felveteli-jele...

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Nemzetközi Programkabinet, Benedek Fanni (nemzetekeuropaja@uni-nke.hu) vagy Mikó Tamara, kabinetvezető (+36-1/432-9000 mellék 20-273-as telefonszám).