A5. Kiutaztam külföldi mobilitásomra, de a veszélyhelyzet miatt megszakítanám/megszakítottam a mobilitást, hazautazom/hazautaztam, és nem fogom tudni teljesíteni a tervezett tevékenységet (online kurzusok keretében sem)

A5. 

 

> Mielőbb jelezze a változást a Támogató felé e-mailen (akivel egyéni szerződést kötött)!

> Teljes mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár.

> A külföldön töltött időszakról pénzügyileg tételesen elszámolni nem kell, mert Ön ösztöndíjat kapott.

> Az alábbiak arra vonatkoznak, ha a veszélyhelyzet miatt változás áll be a körülményeiben, és emiatt kénytelen a kiadásait, kifizetéseit összegezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy vásárlás, egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban).

» Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadásai merültek fel:

  • Elsősorban az igénybe nem vett szolgáltatások költségeinek visszatérítésére törekedjen (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal, és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére (repülőtársaság, szállás)!
  • Ha ez igazolhatóan nem sikerül, vagy részben sikerül, két lehetősége van:

a) vis maior bejelentése a Támogatónál (akivel egyéni szerződést kötött), és a felmerült kiadások elszámolásának igénylése

- Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a Támogatótól! -

       --A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét – szándékaink szerint Ön semmiképpen nem szenved anyagi hátrányt a programban való részvétel miatt.

      --A kérelmet minden esetben egyedileg bíráljuk el, figyelembe véve az egyéni körülményeket. Írjon le minden lényeges információt!

és / vagy

 

b) a tervezett mobilitás halasztása, átütemezése - Kérjen szerződésmódosítást, erre is lehetősége van!

Egyeztessen a küldő felsőoktatási intézménnyel, egyéni tanrendben próbáljon megoldást keresni arra, hogy folytatni tudja és eredményesen zárja le az időszakot. Minden érintett szervezet arra törekszik, hogy Ön ne veszítsen szemesztert.

> Ne felejtsen időtartam- és tanulmányi teljesítési igazolást kérni a külföldi felsőoktatási intézménytől vagy fogadó szervezettől!