A4. Kiutaztam külföldi mobilitásomra, de megszakítanám/megszakítottam a mobilitást, hazautazom/hazautaztam és online kurzusok keretében teljesítem a tervezett tevékenységet

A4. 

> Teljes mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, a Magyarországon töltött időtartamra nem folyósítunk mobilitási ösztöndíjat, de minden kiadást igyekszünk jóváhagyni Önnek, ami a vis maior helyzet miatt felmerülhet. Szándékunk szerint Önt anyagi veszteség nem fogja érni.

> A külföldön töltött időszakról pénzügyileg tételesen elszámolni nem kell, mert Ön ösztöndíjat kapott.

> Az alábbiak arra vonatkoznak, ha a veszélyhelyzet miatt változás áll be a körülményeiben, és emiatt kénytelen a kiadásait, kifizetéseit a teljes eredeti időtartamra vonatkozóan összegezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy-vásárlás vagy egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban).

» Arra törekszünk, hogy ne érje hátrány a programban való részvétel miatt, de a támogatás nem eredményezheti a veszélyhelyzettel összefüggésbe nem hozható költségek indokolatlan elszámolását.

TEENDŐK:

1) Jelezze a Támogatónál, hogy hazatért! Az egyéni szerződés szerint haladéktalanul tájékoztatnia kell a Támogatót, ha változás áll be a körülményeiben.

2) Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadásai merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra, repülőjegy vásárlás, egyéb költségek)

» elsősorban kezdeményezze az igénybe nem vett szolgáltatások költségeinek visszaigénylését (ezt e-mailekkel kérjük igazolni): vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal, és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére (repülőtársaság, szállás, egyéb költségek)!

» Ha ez igazolhatóan nem sikerül, vagy részben sikerül: vis maior bejelentése a Támogatónál (akivel egyéni szerződést kötött), és a felmerült vis maior kiadások elszámolásának igénylése.

  • Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a Támogatótól!
  • A szolgáltatók által visszatérített költségek nem elszámolhatóak.
  • A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét – szándékaink szerint Ön semmiképpen nem szenved anyagi hátrányt a programban való részvétel miatt.
  • A kérelmet minden esetben egyedileg bíráljuk el, figyelembe véve az egyéni körülményeket. Kérjük, minden lényeges információt írjon le!

» Ha folytatni tudja a szakmai programot itthonról is, és a külföldi fogadó intézmény erre lehetőséget biztosított, akkor folytassa és zárja le eredményesen az időszakot.

Mindenki arra törekszik, hogy Ön ne veszítsen szemesztert.

» Ne felejtsen időtartam- és tanulmányi igazolást kérni az eredményekről a külföldi felsőoktatási intézménytől vagy fogadó szervezettől!

» Fontos, hogy a ténylegesen külföldön töltött időtartam és az online kurzus időtartama elkülöníthető legyen.