kiutazás előtti teendők

Teendők, információk nyertes hallgatóknak


 

Az Erasmus Iroda a VÉGLEGES eredmények közzététele után emailben/online NOMINÁLJA a hallgatókat a fogadó Intézménybe. 

Ezt követően az alábbi TEENDŐI vannak.

 

1. Kérjük a nyertes pályázókat, hogy a kinti intézménnyel haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot. Nézzék meg a jelentkezési határidőt, és a beadandó dokumentumok listáját. A jelentkezési anyagokat a hallgatóknak kell eljuttatni a kinti egyetemeknek, az Erasmus Iroda csak a nyertesek nominációját küldte/küldi meg.

 

2. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA 

Erről tájékoztatást a későbbiekben küld az Erasmus iroda.

A támogatási szerződés aláírására várhatóan június - július folyamán kerül sor őszi kiutazás esetén; november - december folyamán tavaszi kiutazás esetén az Erasmus irodában („R” épület).

A támogatási szerződésben a kiutazás és a hazaérkezés dátumát napra pontosan kell megadni. A dátumokról a fogadó egyetem honlapján lehet informálódni. Már most érdeklődje meg a pontos dátumokat. A szerződésben megadott dátumokon a szerződés aláírása után változtatni nem lehet. Napi támogatási ráta alapján kerül kiszámításra az ösztöndíj, ezért csak 5 nap eltérés engedélyezett a szemeszter teljes időtartamát tekintve. Ha a támogatási szerződésben megjelölt időtartamnál rövidebb időt tölt a fogadó intézménynél, akkor a kieső időtartamra járó támogatást vissza kell fizetnie. (Pl.: 5 nap eltérésig nem kell visszafizetni az ösztöndíj arányos részét; 6 nap eltérés esetén mind a 6 napra járó ösztöndíjat vissza kell fizetni.)

Az Erasmus mobilitás teljes időtartama alatt aktív hallgatói státusszal kell rendelkezni. Ha Ön végzős hallgató, és a fogadó egyetemen tovább tart a szemeszter mint a BME-n, akkor csak az itthoni félév utolsó napjáig kaphat Erasmus ösztöndíjat, a szerződése is erre az időszakra vonatkozhat.

Az Erasmus Iroda részére küldendő dokumentumok a Dokumentumtárban találhatók!
 

3. A fogadó egyetem jelentkezési lapján az aláíró személy:

Responsible person / Erasmus coordinator/international coordinator /exchange coordinator stb., 

 

 Diána Gali 

Erasmus Coordinator

Erasmus Office

erasmus@mail.bme.hu

Tel:+36 1 463 2452

Fax:+36 1 463 2550

 

Aláírásra fogadási időben lehet behozni a dokumentumokat az Erasmus irodába.

 

4. Kérjük, hogy saját érdekükben a Neptunban található elérhetőségeiket ellenőrizzék, különös tekintettel az email címre.

 

A Facebookon létrehozott BME Erasmus csoportban lehetőség van tapasztalatcserére: http://www.facebook.com/BmeErasmus

 

5. Tanulmányozzák a TVSZ vendéghallgatói jogviszonyra és tárgybefogadásra vonatkozó pontjait, valamint tájékozódjanak, hogy a kari szabályzat hogyan rendelkezik a külföldön töltött félév(ek)ről. A külföldön teljesített tárgyak befogadásának feltételeiről, részleteiről a Kari Kreditátviteli Bizottság, ill. adott BME tárgy tárgyfelelőse tud felvilágosítást adni.

 

6. A minimális teljesítendő kreditek száma 15 ECTS/félév, Campus Mundi pályázat esetén 20 kredit/félév. A külföldön teljesített tárgyak eredményeinek ECTS megfeleltetéséről a fogadó (kinti) intézménynek kell igazolást kibocsátani (jellemzően a tanulmányok befejezésekor kiadott transcript of records dokumentumban). 

 

7. A fogadó intézmények többnyire kérik a transcript of records dokumentumot a jelentkezéshez (itthoni tanulmányokról). Amennyiben hiteles példányt kérnek (certified copy, official transcript of records, stb.), azt kizárólag a KTH állíthatja ki. Ennek menetéről itt találnak bővebb információt: http://www.kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/gyik/#lkvford Az Erasmus Iroda nem hitelesíthet hallgató által kinyomtatott transcriptet. Amennyiben nincs kikötve a hiteles dokumentum, a Neptunba angol nyelven belépve egyénileg kinyomtathatóak az eddigi eredmények.

 

8. Az Erasmus ösztöndíj utalásához CSAK olyan deviza (euró alapú) bankszámla számot fogadunk el, amely a hallgató saját nevére szól. Campus Mundi nyertes hallgatók esetén forint alapú bankszámla is elfogadható. A támogatási szerződéshez az IBAN számlaszámot és a SWIFT kódot kell megadni (071-es kérvényben).

 

Előzetes tantárgybefogadás

 

Az "Előzetes tantárgybefogadási lap"  innen letölthető.

 

Kedvezményes tanulmányi rend

Kedvezményes tanulmányi rend kérelméhez (Neptun kérvény) minden esetben csatolja az aláírt támogatási szerződését, melyet az Erasmus irodában, fogadóórában vehet át! 

 

 

Elnyert pályázat esetén szükséges dokumentumok

 

  • Learning Agreement 2019/2020-as tanévre (tanulmányi program - mindkét intézmény és a pályázó által is aláírva) A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy. Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor az aláíró! Ez vonatkozik a During Mobility részre is.  

             ISCED kód kereső: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/tools/iscedf/codes_en.htm 

  • Hosszabbítási kérelem: amennyiben őszi félévre nyert, de maradni szeretne tavaszra is, vagy mobilitását meg szeretné hosszabbítani.

  • EU TB kártya fénymásolata (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető)

  • Erasmus Hallgatói Charta

    2015 (tájékoztatásul, nem leadandó)