Pótpályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj PÓTpályázat a  2022-es tavaszi szemeszterre!

 

A 2021/2022-es tanév Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívás ITT található.

A pályázathoz tartozó pontozási rendszer INNEN érhető el. 

A megpályázható intézmények listája ITT található.   (keretszámok "P" oszlop tartalmazza)

 

Pótpályázat esetén Campus Mundi nem pályázható!

 

Figyelem! Portugália, Franciaország, Olaszország és Spanyolország egyetemeinél kérjük fokozottan ügyeljenek az oktatás nyelvére. Erről az egyetemek honlapján tudnak tájékozódni. Amennyiben a fent említett országokba pályáznak és már az elnyert ösztöndíj után derül ki, hogy csak a hivatalos nemzeti nyelven lehetséges a 15-20 kredit teljesítése, az elnyert helyen változtatni már nem lehet. Ebben az esetben is a pályázati felhívás 13. pontja az irányadó.

KARI MINIMUM KÖVETELMÉNYEK:

GPK-s hallgatók esetében a pályázat benyújtásának feltétele a 3,0-t elérő görgetett tanulmányi eredmény.

-ÉPK-s hallgatók esetében a pályázat benyújtásának feltétele a 3,0-at elérő elérő görgetett kreditindex

-VBK-s hallgatók esetében a pályázat benyújtásának feltétele a 3,0-at elérő kumulált korrigált kreditindex.

 

PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2021. AUGUSZTUS 25. 22:00.

 

Leadandó dokumentumok:

a) a hallgatói tanulmányi rendszerben (továbbiakban: Neptun) kitöltött vonatkozó kérvényt.

          064-es kérvény
 

  • Kérvényhez csatolt dokumentumnál csak PDF formátum elfogadott,

  • Többszörösen Neptunban leadott kérvénynél, dátum/időpont szerint a legutolsót vesszük figyelmbe

  • Csak azt a nyelvvizsgát tudjuk elfogadni ami Neptunban szerepel, ez a kérvényben automatikusan megjelenik, kérem ezt feltétlen ellenőrizzék.

b) a pályázó a választott külföldi fogadó intézmény(ek) oktatási nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítványt. Minden pályázó esetében a Neptunban rögzített állapotot tudjuk figyelembe venni, így ennek igazolása nem szükséges.

c)pályázó önéletrajzát magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné.

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cv/compose

d)a pályázó által írt, a pályázó külföldi tanulmányokon való részvételét általánosan indokoló 1 db motivációs levelet magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné; a motivációs levélben röviden indokolja meg, hogy miért választotta a megjelölt intézményeket.

e)a pályázó tervezett, legalább 15 kreditnyi ELŐZETES tanulmányi vagy kutatási programtervét intézményenként, amely tartalmazza a külföldön elvégezni kívánt tantárgyak felsorolását, a fogadóintézmény kínálatából kiválasztva. (sablon alapján)

f)a 6. (1) bekezdésében szereplő, pontrendszer által meghatározott, tevékenységeket igazoló dokumentumokat.

g)azon mesterszakos hallgatók esetén, akik nem a BME-n végezték alapszakos tanulmányaikat és még nem rendelkeznek legalább egy lezárt félévvel, pályázatukhoz csatolják az alapszakos - hitelesített - leckekönyvüket, vagy törzslapkivonatot ami tartalmazza a kumulált korrigált kreditindexet. (Ennek hiányában formai hibás lesz pályázatuk.)

h)további dokumentumokat, igazolásokat, amelyek beadása nem kötelező, de a hallgató megítélése szerint a jelen pályázati felhívás szerinti értékelésben többlet pontot jelenthetnek.

i)a kérvényhez csatolt dokumentumoknál kizárólag PDF formátum elfogadott.

 

A támogatás mértéke a Tempus Közalapítvány döntése alapján változhat.

Témakódok (tájékoztatásul, nem leadandó)

Hasznos linkek:

Az Erasmus+ programról ITT olvashatnak bővebben.

BME Erasmus facebook