ERASMUS+

Részletes leírások téma szerint:

> Tanulmányi részképzés

Szakmai gyakorlat

EU-n kívüli mobilitás

Oktatói és szémélyzeti mobilitás

Erasmus+ KA171

Kiegészítő támogatások

Általános információk:

Az Erasmus+ programról

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az Erasmus+ ennek érdekében 2021 és 2027 között 26,2 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére, ez csaknem kétszerese az elődprogram (2014–2020) pénzügyi keretösszegének.

Mi az Erasmus+ program célja?

A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével. A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával. A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával. A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása. A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására. A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket. A program emellett: elősegíti a szociális jogok európai pillérét, végrehajtja az EU 2019–2027-es időszakra szóló ifjúsági stratégiáját, fejleszti a sport európai dimenzióját.

Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg. 2021-től a program nyújtotta lehetőségek elérhetővé válnak a hátrányos helyzetűek és a kisebb kapacitással rendelkező szervezetek számára is.

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

A mobilitási pályázatok (KA1) lehetőséget biztosítanak a szakmai fejlődésre nemzetközi környezetben. A projektek az alábbi célcsoportok számára nyújtanak külföldi mobilitásai lehetőséget:

 

Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások

Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok

Mesterfokú tanulmányokat végző diákok

Ifjúsági cserék és ifjúságsegítők

Együttműködési célú partnerségek

Az együttműködést célzó partnerségek (KA2) kategóriában a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg.

 

Milyen szektorokat támogat az Erasmus+ program?

Köznevelés, Felsőoktatás, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Ifjúság, Sport.

Magyarországon az Erasmus+ program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

 

ERASMUS ALAPADATOK ÉS DOKUMENTUMOK

A BME Erasmus kódja: HU BUDAPES02

A BME Erasmus Charter (ECHE) kódja: 46968-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE

A BME PIC azonosítója: 999904228

ERASMUS CHARTER 2014-2021

Policy statement 2014-21

ERASMUS CHARTER 2021-2027

Erasmus+ hallgatói charta 2021-27

Erasmus Policy Statement 2021-27

 

 

Forrás és további információk: https://erasmusplusz.hu/

 

Gyakran ismételt kérdések (nem BME specifikus)