CEEPUS OKTATÓI MOBILITÁS

HÁLÓZATON BELÜLI MOBILITÁS

Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

HÁLÓZATON KÍVULI (FREEMOVER) MOBILITÁS

Ha az oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején.

Pályázhatnak: főállású oktatók

Mobilitás célja:

 • 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a pályázati rendszerben)
 • a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet!

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai oktatói munkaviszony,
 • a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban,
 • hálózati mobilitás esetén az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása,
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgárság,
 • a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.

Pályázat beadásának módja: pályázati anyag online feltöltése a www.ceepus.info honlapon.

Beadási határidők:

 • Hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: 2024. június 15.
 • Hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: 2024. október 31.
 • Freemoverként az őszi szemeszterre: a Tempus Közalapítvány honlapján közétett külön felhívásban szereplő információk szerint.
 • Freemoverként a tavaszi szemeszterre: 2024. november 30.

Bővebb információ a pályázati feltételekről, a pályázás menetéről és a csatolandó dokumentumokról: www.ceepus.hu, a központi osztrák CEEPUS Iroda honlapja: www.ceepus.info.

Ösztöndíj mértéke: Az ösztöndíjak aktuális összegei www.ceepus.info központi pályázati felületen az egyes országok zászlóira kattintva találhatók. Az ösztöndíjat a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja. 

További információ: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság (R. épület, 1. emelet. 104.) Marositsné Moldvay Rita (marositsne.moldvay.rita@bme.hu)