CEEPUS HALLGATÓI MOBILITÁS

FIGYELEM! A CEEPUS program keretében Egyetemünkről kiutazó hallgatók a 2023/2024-es tanávben pályázhatnak esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatásra valamint utazási támogatásra.

Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS itt érhető el.

Az UTAZÁSI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTTATÓ itt érhető el. 

Hálózaton belüli mobilitás

Pályázni a CEEPUS hálózaton belül akkor lehetséges, ha az Egyetemnek van már működő CEEPUS hálózati együttműködése olyan tématerületen, ami illeszkedik a hallgató tanulmányaihoz.

A lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi. Hálózaton belüli jelentkezés esetén először a küldő intézmény koordinátora és a hazai Nemzeti CEEPUS Iroda, majd a fogadó intézmény koordinátora hagyja jóvá a pályázatot, és végül a fogadó Nemzeti Iroda ítéli meg az ösztöndíjat.

Hálózaton kívüli, FREEMOVER mobilitás

Amennyiben nincs megfelelő CEEPUS hálózat, akkor freemoverként van lehetőség bekapcsolódni a programba. Freemover pályázat a tavaszi félévre szólóan bármely CEEPUS országba benyújtható. Az őszi félévre szólóan azonban csak egyes országokba nyújtható be pályázat a Tempus Közalapítvány nyár elejei külön felhívása szerint.  Freemover pályázat esetén csak a hazai Nemzeti Iroda ellenőrzi a pályázatokat, és a fogadó Nemzeti Iroda ítéli meg az ösztöndíjat.

CEEPUS FREEMOVER hallgatói mobilitási ösztöndíj őszi félév 2023/2024

Célországok lehetnek: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Koszovó

Figyelem! A pályázás és - nyertes pályázat esetén - a kiutazás előtt a pályázó felelőssége az adott célország beutazási rendelkezéseinek és a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseknek, valamint a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek ismerete, illetve a fogadó intézmény fogadókészségének egyeztetése.

CEEPUS ösztöndíjfelhívás: https://ceepus.hu/ceepus-hallgatok-mobilitasa

 

Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók

Feltételek:

 • CEEPUS országbeli állampolgárság,
 • aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt,
 • legalább 2 lezárt félév a kiutazás megkezdéséig,
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása,
 • a kinntartózkodás alatt a mobilitás típusának megfelelő tevékenység végzése kötelező.

Pályázható időszak:

 • félév áthallgatás (3-5 hónap)
 • szakdolgozatírás/disszertációírás (1-2 hónap)

Beadási határidők:

 • Hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: 2023. június 15.
 • Hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: 2023. október 31.
 • Freemoverként az őszi szemeszterre: a Tempus Közalapítvány honlapján közétett külön felhívásban szereplő információk szerint. (Lásd keretezett hír.)
 • Freemoverként a tavaszi szemeszterre: 2023. november 30.

Pályázat beadásának módja: pályázati anyag feltöltése online a www.ceepus.info honlapon.

Bemutatkozó honlap: https://tka.hu/celcsoport/4071/ceepus, https://tka.hu/palyazatok/114/ceepus

Bővebb információ a pályázati feltételekről, a pályázás menetéről és a csatolandó dokumentumokról: www.ceepus.hu

A központi osztrák CEEPUS Iroda honlapja: www.ceepus.info

Ösztöndíj mértéke: Az ösztöndíjak aktuális összegei www.ceepus.info központi pályázati felületen az egyes országok zászlóira kattintva találhatók. Az ösztöndíjat a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja. 

 

További információ:    Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (R. épület, 1. emelet. 104.) Marositsné Moldvay Rita (moldvay.rita@mail.bme.hu)