CEEPUS HALLGATÓI MOBILITÁS

Hálózaton belüli mobilitás

Pályázni a CEEPUS hálózaton belül akkor lehetséges, ha az Egyetemnek van már működő CEEPUS hálózati együttműködése olyan tématerületen, ami illeszkedik a hallgató tanulmányaihoz.

A lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi. Hálózaton belüli jelentkezés esetén először a küldő intézmény koordinátora és a hazai Nemzeti CEEPUS Iroda, majd a fogadó intézmény koordinátora hagyja jóvá a pályázatot, és végül a fogadó Nemzeti Iroda ítéli meg az ösztöndíjat.

Hálózaton kívüli, FREEMOVER mobilitás

Amennyiben nincs megfelelő CEEPUS hálózat, akkor freemoverként van lehetőség bekapcsolódni a programba. Freemover pályázat a tavaszi félévre szólóan bármely CEEPUS országba benyújtható. Az őszi félévre szólóan azonban csak egyes országokba nyújtható be pályázat a Tempus Közalapítvány nyár elejei külön felhívása szerint.  Freemover pályázat esetén csak a hazai Nemzeti Iroda ellenőrzi a pályázatokat, és a fogadó Nemzeti Iroda ítéli meg az ösztöndíjat.

Megnyílt a pályázási lehetőség a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére (2022. február 1. - 2022. augusztus 31.szóló CEEPUS FREEMOVER hallgatói mobilitási ösztöndíjra. 

Célországok lehetnek: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

Figyelem! A pályázás és - nyertes pályázat esetén - a kiutazás előtt a pályázó felelőssége az adott célország beutazási rendelkezéseinek és a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseknek, valamint a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek ismerete, illetve a fogadó intézmény fogadókészségének egyeztetése.

CEEPUS ösztöndíjfelhívás: https://tka.hu/celcsoport/4688/miert-valaszd-a-ceepus-osztondijat

 

Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók

Feltételek:

 • CEEPUS országbeli állampolgárság,
 • aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt,
 • legalább 2 lezárt félév a kiutazás megkezdéséig,
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása,
 • a kinntartózkodás alatt a mobilitás típusának megfelelő tevékenység végzése kötelező.

Pályázható időszak:

 • félév áthallgatás (3-5 hónap)
 • szakdolgozatírás/disszertációírás (1-2 hónap)

Beadási határidők:

 • Hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: 2021. június 15.
 • Hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: 2021. október 31.
 • Freemoverként az őszi szemeszterre: a Tempus Közalapítvány honlapján közétett külön felhívásban szereplő információk szerint.
 • Freemoverként a tavaszi szemeszterre: 2021. november 30.

Pályázat beadásának módja: pályázati anyag feltöltése online a www.ceepus.info honlapon.

Bemutatkozó honlap: https://tka.hu/celcsoport/4071/ceepus, https://tka.hu/palyazatok/114/ceepus

Bővebb információ a pályázati feltételekről, a pályázás menetéről és a csatolandó dokumentumokról: www.ceepus.hu

A központi osztrák CEEPUS Iroda honlapja: www.ceepus.info

Ösztöndíj mértéke: Az ösztöndíjak aktuális összegei www.ceepus.info központi pályázati felületen az egyes országok zászlóira kattintva találhatók. Az ösztöndíjat a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja. 

 

További információ:    Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (R. épület, 1. emelet. 104.) Marositsné Moldvay Rita (moldvay.rita@mail.bme.hu)