CEEPUS ösztöndíjas bejövő oktató/hallgató fogadása Egyetemünkön 2020. szeptember 1-jét követően

2020. szeptember 1-jétől megváltoztak a beutazó ösztöndíjasok fogadási feltételei Egyetemünkön.

A 2020. szeptember 1-jétől a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján Egyetemünk az alábbi feltételekkel fogadhat beutazó ösztöndíjasokat.

Beutazó hallgatók fogadása:

1.       magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi hallgató (aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, vagy 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra jogosító engedéllyel / D típusú vízummal rendelkezik a beutazáskor)

a.       esetükben nem szükséges további dokumentáció, hiszen az a tartózkodási engedélyezési eljárásban már megtörtént

b.       beutazáskor egészségügyi vizsgálaton eshet át, majd 14 napos karanténra kötelezett, amely alól 2 (5 napon belül, 48 óra eltéréssel végzett) negatív teszt után ad felmentést az illetékes járványügyi hatóság

2.       nem magyar állampolgárságú hallgató

a.       tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése céljából utazhat be, ha ezt a fogadó oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja

b.       a beutazó az igazolás alapján, de még az országba történő belépés előtt kérelmet nyújt be a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szervhez, amely engedélyezheti a beutazást - https://ugyintezes.police.hu/en/meltanyossagi-kerelem 

c.       beutazáskor egészségügyi vizsgálaton eshet át, fertőzés gyanúja esetén nem léphet be az országba, ill. ha nem mutatható ki fertőzés, 14 napos karanténra kötelezett, amely alól 2 (5 napon belül, 48 óra eltéréssel végzett) negatív teszt után ad felmentést az illetékes járványügyi hatóság

Beutazó oktatók fogadása:

1.       magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi oktató (aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, vagy 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik a beutazáskor)

a.       esetükben nem szükséges további dokumentáció, hiszen az a tartózkodási engedélyezési eljárásban már megtörtént

b.       beutazáskor egészségügyi vizsgálaton eshet át, majd 14 napos karanténra kötelezett, amely alól 2 (5 napon belül, 48 óra eltéréssel végzett) negatív teszt után ad felmentést az illetékes járványügyi hatóság

2.       nem magyar állampolgárságú ösztöndíjas felsőoktatási oktató

a.       akkor utazhat be, ha a beutazás indokoltságát az Innovációs és Technológiai Minisztérium meghívólevelével igazolja

b.       a fogadó intézmény összeállítja a beutazó oktatók listáját és elküldi az ITM-nek, amely kiállítja a névre szóló meghívóleveleket

c.       a beutazó a meghívólevél alapján, de még az országba történő belépés előtt kérelmet nyújt be a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szervhez, amely engedélyezheti a beutazást - https://ugyintezes.police.hu/en/meltanyossagi-kerelem 

d.       beutazáskor egészségügyi vizsgálaton eshet át, fertőzés gyanúja esetén nem léphet be az országba, ill. ha nem mutatható ki fertőzés, 14 napos karanténra kötelezett, amely alól 2 (5 napon belül, 48 óra eltéréssel végzett) negatív teszt után ad felmentést az illetékes járványügyi hatóság