KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

KORONAVÍRUS ERASMUS+ RÉSZKÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ

2020.09.04.

 

LEHETSÉGES A KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAS MOBILITÁS 42 ORSZÁGBA

2020. szeptember 3-án a Konzuli Szolgálat honlapján módosultak a Magyarországról történő kiutazásra vonatkozó szempontok.

A világjárvány miatt 2020. szeptember 1-jén életbe lépett intézkedések értelmében nem javasolt a magyar állampolgárok külföldre utazása. A Minisztérium az I. kategóriába átsorolt  országokba továbbra sem javasolja az utazást, de előfordulhat, hogy kivételes esetekben és halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik a kiutazás. A kivételek közé bekerült a „Hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése” is, amely az ösztöndíjprogramok keretében kiutazni tervező hallgatókra, oktatókra is vonatkozik.

A kiutazói mobilitás tehát a felsorolt országokba jelenleg lehetséges, az alábbi részletszabályok megismerése és betartása mellett:

- a kiutazóknak a fogadó ország éppen aktuális beutazási feltételeit és szabályait kell betartaniuk – minden kiutazó saját felelőssége, hogy ezekről naprakész információkkal rendelkezzen

- amennyiben a fogadó országban a megérkezést követően karanténba kell vonulni, a karantén időszaka az ösztöndíjas időszakba beszámít – amennyiben a karantén két negatív teszttel kiváltható, úgy annak esetleges költségét az     ösztöndíjból kell fedezni

- a mobilitás végén a hazatéréssel kapcsolatos szabályokat minden hazatérőnek be kell tartania (10 nap karantén vagy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel két negatív teszt bemutatása)

- a hazatérés utáni karantén időszaka nem számít bele az ösztöndíjas időszakba, arra támogatás sem igényelhető

- a kiutazók figyelmébe ajánljuk a kiutazó hallgatóknak és a felsőoktatási intézmények munkatársainak készült továbbra is érvényes útmutatásainkat a vis maior helyzetekről

- a külföldön online végzett tanulmányok is külföldi mobilitásnak számítanak, a külföldön töltött időszakra jár az ösztöndíj

- amennyiben a körülmények indokolják, minden kiutazónak lehetősége van továbbra is vis maior kérelmet benyújtani. Beadás módjáról ITT olvashat részletesebben. 

Tehát azok a hallgatók, akik külföldi ösztöndíjat nyertek el az alábbi 42 ország egyikébe, továbbra is kiutazhatnak, hogy megkezdhessék tanulmányaikat, amennyiben annak feltételei biztosítottak a fogadóországban, a fogadóintézményben.

TKA forrás ITT található. 


Kiutazó ösztöndíjasokra vonatkozó információk:

 

A Konzuli Szolgálat honlapján módosultak a Magyarországról történő kiutazásra vonatkozó szempontok. A kiutazói mobilitás a felsorolt országokba lehetséges, de kérjük az alábbi részletszabályok ismertetését a kiutazókkal:

 

·       a kiutazóknak a fogadó ország éppen aktuális beutazási feltételeit és szabályait kell betartaniuk – minden kiutazó saját felelőssége, hogy ezekről naprakész információkkal rendelkezzen

·       amennyiben a fogadó országban a megérkezést követően karanténba kell vonulni, a karantén időszaka az ösztöndíjas időszakba beszámít – amennyiben a karantén két negatív teszttel kiváltható, úgy annak esetleges költségét az ösztöndíjból kell fedezni

·       a mobilitás végén a hazatéréssel kapcsolatos szabályokat minden hazatérőnek be kell tartania (2020. október 1-ig érvényes a hazatérőkre vonatkozó 2 hét karantén vagy 48 órán belül két negatív teszt bemutatása, a későbbi hazatérés esetén még nem ismertek a szabályok)

·       a hazatérés utáni karantén időszaka nem számít bele az ösztöndíjas időszakba, arra támogatás sem igényelhető

·       a kiutazók figyelmébe ajánljuk a kiutazó hallgatóknak és munkatársaknak készült továbbra is érvényes útmutatásainkat a vis maior helyzetekről

·       a külföldön online végzett tanulmányok is külföldi mobilitásnak számítanak, a külföldön töltött időszakra jár az ösztöndíj: Amennyiben a teljes félév során a fogadó intézmény csak online kurzusokat biztosít, de a hallgató kiutazik, és a félévet igazoltan a fogadó országban tölti, akkor az              ösztöndíj a külföldön töltött időszakra elszámolható. A Confirmation form-ban a fogadó egyetemnek egyértelműen elkülönítve kell megadnia a fizikai és az online időszakot (a formanyomtatványt módosítottuk). Abban az esetben, ha csak online kurzusokat van lehetősége végezni a                  hallgatóknak, beszámoláskor a teljesítésigazoláson felül kérni fogjuk az ösztöndíjastól a kiutazás és hazatérés dokumentálását (pl. repülőjegy, beszállókártya, stb.), valamint a külföldi szállásköltség igazolását a mobilitás időszakára. 

·       amennyiben a körülmények indokolják, minden kiutazónak lehetősége van továbbra is vis maior kérelmet benyújtani a https:\\vismaior.tka.hu felületen.

 

 

 

 


2020.09.01.

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ KIUTAZOTT HALLGATÓKNAK:

 

Ha a vírushelyzet miatti változások nem teszik lehetővé a teljes időtartamú célországban tartózkodást, és haza kell térnie, akkor a helyzet továbbra is vis maiornak minősül. 

Abban az esetben, ha Ön a szerződött időszakot végig a célországban tölti, de a vírushelyzetre való tekintettel teljesen online módon végzi a munkát, a fogadó egyetemnek/ cégnek a kint-tartózkodás hosszát a következő dokumentumokkal kell igazolnia:

-  Transcript of records vagy Learning agreement after the mobility: ami igazolja a szakmai teljesítést

ÉS

-  időtartam igazolás (After Mobility része): ami hitelt érdemlően igazolja a fizikai jelenlétet

-  ennek hiányában: utazási dokumentumok (repülőjegy, vonatjegy stb.), albérleti, lakásbérleti szerződés, melyek alapján megállípítható a ténylegesen külföldön töltött időszak pontos hossza. 

 

 


2020.05.01.

 

 

Útmutató lépésről lépésre az egészségügyi veszélyhelyzet időtartamára nemzetközi mobilitási programokban részt vevő hallgatóknak!

 

Tisztelt Hallgató!

Az egészségügyi veszélyhelyzet időtartamára készítettük el az alábbi útmutatást a nemzetközi mobilitási programokban részt vevő hazai hallgatóknak. Mivel mindenki helyzete más, a körülmények is változnak. Kérjük, kövesse az alábbiakban leírtakat, hogy tisztában legyen a lehetséges lépésekkel és megoldásokkal!

A hazatért hallgatók esetében arra az időszakra, amikor már itthon tartózkodnak, nem jár ösztöndíj, csak a kint töltött időszakra. Ez akkor is igaz, ha itthonról online folytatni tudják tanulmányaikat és sikeresen teljesítik a tárgyaikat.  A kint töltött időszakot a külföldi egyetemtől kapott időtartam- és tanulmányi/teljesítés igazolással tudják igazolni.

 

Magyar felsőoktatási intézmény hallgatója vagyok, mobilitási (ERASMUS) ösztöndíjat kaptam.

 


 

2020.04.16.

 

MI LESZ AZ ÖSZTÖNDÍJAMMAL? - TUDNIVALÓK A NEMZETKÖZI PROGRAMOKBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

 

 


2020.03.27. 

 

Pontosítás:
 
A hazatért hallgatók esetében arra az időszakra, amikor már itthon tartózkodnak, nem jár ösztöndíj, csak a kint töltött időszakra. Ez akkor is igaz, ha itthonról online folytatni tudják tanulmányaikat és sikeresen teljesítik a tárgyaikat.  A kint töltött időszakot a külföldi egyetemtől kapott időtartam- és tanulmányi/teljesítés igazolással tudják igazolni.
 
 
FONTOS:
 
Egyre több országban lépnek életbe utazási korlátozások, nehézkes lehet a Magyarországra jutás, ezért a külföldi képviseletek kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, úgy ezt mihamarabb tegyék meg.
Ezt ezen a linken keresztül tehetik:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat 

 

 


 

2020.03.16

Tisztelt Hallgató!

 
A legfrissebb állásfoglalást kísérjék figyelemmel a KTA honlapján:

Információ a TKA által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában a kormány 41 / 2020 (III.11.) határozatának 10. § b) pontja alapján.

Ki- és beutazások felfüggesztése

  • A támogatott személyek meg nem kezdett külföldi kiutazásai azonnali hatállyal felfüggesztésre kerülnek.
  • Azon pályázatok esetében, ahol még nem került sor a támogatási szerződés megkötésére, kérjük a külföldi utak elhalasztását.
  • A már külföldön tartózkodó támogatott személyek folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat, törekedve arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi intézkedéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen zárják kötelezettségeiket. A hazatérésük kapcsán foganatosítandó intézkedésekről tájékoztatást kapnak.

Amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatóak.

A benyújtott, de még el nem bírált pályázatok

A már benyújtott, de el nem bírált pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntések előkészítése folytatódik, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak. 

 

További speciális intézkedések

Erasmus+

Az Erasmus+ program felsőoktatási, szakképzési és felnőtt tanulási projektjeinek esetében kizárólag azon tevékenységek folytathatók, amelyek külföldi utazásoktól, nemzetközi találkozóktól függetlenül végezhetők. A megvalósító szervezetektől a TKA folyamatos tájékoztatást kér a projekteket érintő eseményekről és azok változásairól.

Campus Mundi

A Campus Mundi program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15 „Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program”) keretében a következő tanévre szóló pályázati felhívások meghirdetésre kerülnek, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak.

Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel a BME hivatalos tájékoztatóját is:

http://www.bme.hu/hirek/20200316/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

Pénzügyi szempontból, amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül (vis maior), és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik az alábbi eljárásrend szerint elszámolhatóak:

A meghiúsult kiutazásoknak az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett indokolt költségeinek elszámolása egyéni kérelem benyújtását követően egyedi mérlegelést és jóváhagyást igényel – a kérelemben leírt körülmények és a benyújtott dokumentumok (számlák, igazolások) értékelése alapján.

 

A. EGYÉNI MOBILITÁSI VIS MAIOR KÉRELMEK BEADÁSA

 

Az egyéni mobilitási résztvevők a vis maior kérvényt a mellékelt Excel táblázat  segítségével nyújtsák be intézményük számára, a következő módon:

1.       A megfelelő adatokat töltsék ki, tüntessék fel megvalósult mobilitásuk kezdő- és záródátumát. A költségeket minden esetben euróban tüntessék fel!

2.       Töltsék ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás” részét is!

3.       Jelezzék, milyen alátámasztó dokumentumot fognak mellékelni.

4.       Nyújtsák be intézményük nemzetközi irodájának/Erasmus koordinátorának e-mailben

a.       a kitöltött Excel fájlt és pdf formátumban a hallgató által aláírt változatot 

b.       küldjék el szkennelve (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva) az alátámasztó dokumentumokat a felmerült vis maior költségekről: kifizetett, nem visszatérített szállásdíj, nem visszaváltható repülőjegy, vonatjegy stb.

c.       csatolják az időtartam-igazolást is a fogadó intézménytől (ha rendelkezésre áll)

 

A kérelmek beadásának módja elektronikusan az erasmus@bme.hu email címre!

Az email tárgya: ERASMUS_VIS MAIOR

·        A nemzetközi iroda állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.