Hazaérkezés utáni teendők

SZAKMAI GYAKORLAT - HAZAÉRKEZÉS UTÁNI TEENDŐK:

  1. Maximum kétoldalas szakmai (záró)beszámoló magyar nyelven, amely segítséget nyújt a későbbi jelentkezőknek a cégválasztásban (e-mailben elküldendő a szakgyak@bme.hu címre). 

    Fejlécbe írandó: név, szak, célország, város, mobilitás formája (szakmai gyakorlat), fogadó intézmény neve, szakmai gyakorlat kezdő és utolsó napja. Képekkel is illusztrálhatja a beszámolót. A legjobbak felkerülnek a honlapra.

  2. Teljes aláírt Learning Agreement for Traineeship, After Mobility részt is beleértve (e-mailben kell elküldeni a szakgyak@bme.hu címre). A „During Mobility” rész csak abban az esetben szükséges, ha mobilitás alatt bármiben változás történt. Az After Mobility résznek tartalmaznia kell a teljes kint töltött időszakot: Start date and end date of traineeship. FONTOS!! A dokumentum utolsó része (After the mobility) a kint tartózkodás időtartama, a fogadó cég aláírása és az "Evaluation of the trainee" rész részletes kitöltése nélkül nem érvényes! 

  3. OLS nyelvi teszt kitöltése a szakmai gyakorlat végén is

  4. Online beszámoló (EU SURVEY) kitöltése: Személyre szóló e-mailt fog kapni "Subject: Erasmus+ egyéni résztvevői beszámoló kérése / Erasmus+ individual participant report request /" tárgyában.  Ebben az e-mailben fogja megkapni a hozzáférési adatokat. (Erről a címről megy replies-will-be-discarded@ec.europa.eu). Kérem, ellenőrizze a levélszemét mappát is, mert oda is kerülhet. Határidő, az e-mailtől számított 20 nap, de legkésőbb tárgyév október 1.

  5. A támogatási szerződésben szereplő mobilitási időszakot követően kiállított "hallgatói jogviszony igazolás"  (emailben kell elküldeni a szakgyak@bme.hu címre). Ha az igazolás alapján megállapítható, hogy a hallgatói jogviszony a mobilitás alatt megszűnt, akkor az ösztöndíj vagy annak arányos része visszafizetendő. Ezt a dokumentumot a diploma utáni szakmai gyakorlaton részt vett hallgatóknak nem kell benyújtaniuk.A záródokumentumok leadási határideje: 
A támogatási szerződése szerinti szakmai gyakorlati időszak zárónapját követő 2 héten belül, de legkésőbb tárgyév október 1-ig, kivéve az online beszámoló. Azt az e-mailtől számított 20 napon belül, de legkésőbb október 1-ig kell kitölteni. 

 

Az október 1-jei határidő csak azok számára alkalmazható, akiknek szeptember 15-ig szólt a szerződésük, mindenki másnak a szerződés szerinti időszak zárónapját követő 2 héten belül kell elküldeni a dokumentumokat.
Az emialben küldött dokumentumoknál az email tárgya: NÉV_záródokumentum.

A záródokumentumok hiánytalan és időben történő leadásának elmulasztása az ösztöndíj visszafizetését eredményezi!

 
KREDITEK BESZÁMÍTÁSA

 

 

 

Erasmus külföldi szakmai gyakorlat/gyakorlaton szerzett kreditek elismertetése a "049B ERASMUS szakmai gyakorlat ekvivalencia vizsgálata" Neptun kérvényen kérhető.

A Kari Kreditátviteli Bizottság hoz döntést a kérvény tárgyában, de a szakmai gyakorlat elfogadását kérő hallgatónak a szakmai gyakorlattal kapcsolatban elvégzendő egyéb adminisztráció miatt egyeztetnie szükséges a specializációját gondozó Tanszékkel is.