Pótpályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj PÓTpályázat a  2023-as tavaszi szemeszterre!

 

A 2022/2023-as tanév Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívás ITT található.

A pályázathoz tartozó pontozási rendszer INNEN érhető el. 

A megpályázható intézmények listája ITT található.   (keretszámok "H" oszlop tartalmazza)

 

Figyelem! Portugália, Franciaország, Olaszország és Spanyolország egyetemeinél kérjük fokozottan ügyeljenek az oktatás nyelvére. Erről az egyetemek honlapján tudnak tájékozódni. Amennyiben a fent említett országokba pályáznak és már az elnyert ösztöndíj után derül ki, hogy csak a hivatalos nemzeti nyelven lehetséges a 15-20 kredit teljesítése, az elnyert helyen változtatni már nem lehet. Ebben az esetben is a pályázati felhívás 13. pontja az irányadó.

KARI MINIMUM KÖVETELMÉNYEK:

GPK-s hallgatók esetében a pályázat benyújtásának feltétele a 3,0-t elérő görgetett tanulmányi eredmény.

-ÉPK-s hallgatók esetében a pályázat benyújtásának feltétele a 3,0-at elérő elérő görgetett kreditindex

-VBK-s hallgatók esetében a pályázat benyújtásának feltétele a 3,0-at elérő kumulált korrigált kreditindex.

 

PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 21. 22:00.

 

Leadandó dokumentumok:

a) a hallgatói tanulmányi rendszerben (továbbiakban: Neptun) kitöltött vonatkozó kérvényt.

          064-es kérvény 
 

  • Kérvényhez csatolt dokumentumnál csak PDF formátum elfogadott,

  • Többszörösen Neptunban leadott kérvénynél, dátum/időpont szerint a legutolsót vesszük figyelmbe

  • Csak azt a nyelvvizsgát tudjuk elfogadni ami Neptunban szerepel, ez a kérvényben automatikusan megjelenik, kérem ezt feltétlen ellenőrizzék.

b) a pályázó a választott külföldi fogadó intézmény(ek) oktatási nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítványt. Minden pályázó esetében a Neptunban rögzített állapotot tudjuk figyelembe venni, így ennek igazolása nem szükséges.

c)pályázó önéletrajzát magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné.

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cv/compose

d)a pályázó által írt, a pályázó külföldi tanulmányokon való részvételét általánosan indokoló 1 db motivációs levelet magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné; a motivációs levélben röviden indokolja meg, hogy miért választotta a megjelölt intézményeket.

e)a pályázó tervezett, legalább 15 kreditnyi ELŐZETES tanulmányi vagy kutatási programtervét intézményenként, amely tartalmazza a külföldön elvégezni kívánt tantárgyak felsorolását, a fogadóintézmény kínálatából kiválasztva. (sablon alapján)

f)a 6. (1) bekezdésében szereplő, pontrendszer által meghatározott, tevékenységeket igazoló dokumentumokat.

g)azon mesterszakos hallgatók esetén, akik nem a BME-n végezték alapszakos tanulmányaikat és még nem rendelkeznek legalább egy lezárt félévvel, pályázatukhoz csatolják az alapszakos - hitelesített - leckekönyvüket, vagy törzslapkivonatot ami tartalmazza a kumulált korrigált kreditindexet. (Ennek hiányában formai hibás lesz pályázatuk.)

h)további dokumentumokat, igazolásokat, amelyek beadása nem kötelező, de a hallgató megítélése szerint a jelen pályázati felhívás szerinti értékelésben többlet pontot jelenthetnek.

i)a kérvényhez csatolt dokumentumoknál kizárólag PDF formátum elfogadott.

 

A támogatás mértéke a Tempus Közalapítvány döntése alapján változhat.

Témakódok (tájékoztatásul, nem leadandó)

Hasznos linkek:

Az Erasmus+ programról ITT olvashatnak bővebben.

BME Erasmus facebook