Szakmai gyakorlat

Elérhetőségek, fogadási idő


 

Koronavírus tájékoztató: http://nki.bme.hu/Mobilitaskorlatozasvege

2020.06.26


 

Koronavírus tájékoztató,Tempus Közalapítvány legújabb tájékoztatása:

2020.05.01

ERASMUS - ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK - TKA

 


2020.04.16

MI LESZ AZ ÖSZTÖNDÍJAMMAL? - TUDNIVALÓK A NEMZETKÖZI PROGRAMOKBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA


Útmutató lépésről lépésre az egészségügyi veszélyhelyzet időtartamára

nemzetközi mobilitási programokban résztvevő hallgatóknak innen letölthető.
 

Vis maior kérvény sablon.

2020.06.08

Egyéni mobilitási vis maior kérelmek beadása
 
Az egyéni mobilitási résztvevők a vis maior kérvényt a fenti Excel táblázat segítségével nyújtsák be intézményük számára, a következő módon:
 
1.       A megfelelő adatokat töltsék ki, tüntessék fel megvalósult mobilitásuk kezdő- és záródátumát. A költségeket minden esetben euróban tüntessék fel!
 
2.       Töltsék ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás” részét is!
 
3.       Jelezzék, milyen alátámasztó dokumentumot fognak mellékelni.
 
4.       Nyújtsák be intézményük nemzetközi irodájának/Erasmus koordinátorának e-mailben: szakgyak@mail.bme.hu
 
a.       a kitöltött Excel fájlt és pdf formátumban a hallgató/munkatárs által aláírt változatot
 
b.       küldjék el szkennelve az alátámasztó dokumentumokat a felmerült vis maior költségekről: kifizetett, nem visszatérített szállásdíj, nem visszaváltható repülőjegy, vonatjegy stb.
 
c.       csatolják az időtartam-igazolást is a fogadó intézménytől (ha rendelkezésre áll)
 
A kérelmek beadásának módja elektronikusan a szakgyak@mail.bme.hu email címre. 
Az alátámasztó dokumentumokat .zip fájlban kérjük küldeni.
 
Az email tárgya: ERASMUS_VIS MAIOR
 
Pontosítás:
 
A hazatért hallgatók esetében arra az időszakra, amikor már itthon tartózkodnak, nem jár ösztöndíj, csak a kint töltött időszakra. Ez akkor is igaz, ha itthonról online folytatni tudják tanulmányaikat/szakmai gyakorlati munkájukat és sikeresen teljesítik a tárgyaikat vagy a gyakorlatot.  A kint töltött időszakot a külföldi egyetemtől vagy fogadó szervezettől kapott időtartam- és tanulmányi/teljesítés igazolással tudják igazolni.
 
 
FONTOS:
Egyre több országban lépnek életbe utazási korlátozások, nehézkes lehet a Magyarországra jutás, ezért a külföldi képviseletek kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, úgy ezt mihamarabb tegyék meg.
 

Koronavírus tájékoztató

2020.03.16

Tisztelt Hallgató!

 
A legfrissebb állásfoglalást kísérjék figyelemmel a KTA honlapján:

Információ a TKA által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában a kormány 41 / 2020 (III.11.) határozatának 10. § b) pontja alapján.

Ki- és beutazások felfüggesztése

  • A támogatott személyek meg nem kezdett külföldi kiutazásai azonnali hatállyal felfüggesztésre kerülnek.
  • Azon pályázatok esetében, ahol még nem került sor a támogatási szerződés megkötésére, kérjük a külföldi utak elhalasztását.
  • A már külföldön tartózkodó támogatott személyek folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat, törekedve arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi intézkedéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen zárják kötelezettségeiket. A hazatérésük kapcsán foganatosítandó intézkedésekről tájékoztatást kapnak.

Amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatóak.

A benyújtott, de még el nem bírált pályázatok

A már benyújtott, de el nem bírált pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntések előkészítése folytatódik, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak. 

 

További speciális intézkedések

Erasmus+

Az Erasmus+ program felsőoktatási, szakképzési és felnőtt tanulási projektjeinek esetében kizárólag azon tevékenységek folytathatók, amelyek külföldi utazásoktól, nemzetközi találkozóktól függetlenül végezhetők. A megvalósító szervezetektől a TKA folyamatos tájékoztatást kér a projekteket érintő eseményekről és azok változásairól.

Campus Mundi

A Campus Mundi program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15 „Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program”) keretében a következő tanévre szóló pályázati felhívások meghirdetésre kerülnek, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak.

Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel a BME hivatalos tájékoztatóját is:

http://www.bme.hu/hirek/20200316/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

Pénzügyi szempontból, amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül (vis maior), és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik az alábbi eljárásrend szerint elszámolhatóak:

A meghiúsult kiutazásoknak az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett indokolt költségeinek elszámolása egyéni kérelem benyújtását követően egyedi mérlegelést és jóváhagyást igényel – a kérelemben leírt körülmények és a benyújtott dokumentumok (számlák, igazolások) értékelése alapján.
 

Az egyéni méltányossági kérelemnek nincs sablonja, azt kérjük, hogy egy levélben írja le, hogy milyen információk és körülmények alapján döntött úgy, hogy meghiúsítja a kiutazási tervét. Fogalmazza meg, hogy pontosan mit kérvényez és támassza alá iratokkal, számlákkal, dokumentumokkal!
·        A kérelmet írja alá, és nyújtsa be a magyar küldő intézmény nemzetközi irodájába. Jelen esetben (szakmai gyakorlat esetén) erre az email címre: szakgyak@mail.bme.hu  . Kérem, hogy az aláírt kérvényt és az alátámasztó dokumentumokat egy PDF file-ban küldje meg.
·        A nemzetközi iroda állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.

 

 

 

 


A korábbi ösztöndíjasok által választott cégek listája itt olvasható!

 

További szakmai gyakorlati lehetőségek ITT olvashatóak!

 


 

Szakmai gyakorlatos pályázatokkal kapcsolatos emaileket erre a címre küldjék: szakgyak@mail.bme.hu

 


ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2020/2021-ES TANÉVRE

 

 

1.            A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik program országban található vállalkozásnál, szervezetnél, felsőoktatási intézménynél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2.            A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási   intézmények beiratkozott hallgatói. Szakmai gyakorlat ösztöndíjat aktív és passzív féléven is igénybe lehet venni.

3.            Támogatható tevékenységek
Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal (osztatlan képzés esetén 24 havi ösztöndíjjal) támogatja.
Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal támogatja.
Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében csak szorosan a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenység támogatható. Egyéb esetben a pályázat elutasításra kerül.
Szakmai gyakorlat alatt kutatási tevékenység illetve munka végezhető. Diplomaírási céllal Erasmus tanulmányi mobilitási pályázat adható be.
 
4.            A programban résztvevő országok
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
 
 5.            Pályázati feltételek
A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a ZÁRÓVIZSGA utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt - abszolválást megelőzően - kell benyújtani
Hiánytalanul és határidőig leadott - az intézmény által meghirdetett - pályázat
A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen.
A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges (akkor is, ha önfinanszírozó mobilitás). Osztatlan képzés esetén 24 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges.
A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
A gyakorlat a 2020-21-es tanévben legkorábban 2020. szeptember 1-jén kezdődhet, legkésőbb 2021. szeptember 15-ig tarthat. Szeptember 15-e utáni időszakra is lehet pályázni amint megjelenik a következő évi pályázati felhívás ezen az oldalon.
Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el.
A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának ideje 45 nap.
 
6.            A támogatás mértéke
Magas megélhetési költségű országok 620 euró  / hó
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) 
 
Közepes megélhetési költségű országok 620 euró / hó
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)
 
Alacsonyabb megélhetési költségű országok 570 euró / hó

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország (HR), Lettország (LV), Litvánia (LT), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia, Szlovákia (SK), Szlovénia (SI), Törökország (TR),

 
7.           Pályázat tartalma
Kitöltött és mindhárom fél által aláírt (fogadó cég/intézmény, BME kari koordinátor, pályázó) képzési megállapodás (Learning agreement for traineeship). A pályázathoz a dokumentum első része: Before mobility csatolandó. ( A BME részéről az aláírás a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy által történik.)
Fényképes önéletrajz a fogadó vállalat munkanyelvén vagy magyar nyelven
Alapadatok xls (a lap alján letölthető)
• Nyilatkozat kitöltve+aláírva (a lap alján letölthető)
• Európai Egészségbiztosítási kártya (érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára) szkennelve. 
 
8.         Nyertes pályázat utólagos lemondása
A pályázaton nyertes hallgató, amennyiben nem tud kiutazni illetve nem kíván részt venni a mobilitásban, úgy haladéktalanul jeleznie kell lemondási szándékát a szakgyak@mail.bme.hu címen. Az e-mail tárgya: „Szakmai gyakorlat lemondása”.
Ösztöndíjat elnyert hallgató amennyiben a támogatási szerződése aláírását követően mond le a szakmai gyakorlatról, és a vis maior esetet nem tudja igazolni, úgy automatikusan kizárásra kerül a későbbi Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázati lehetőségből.
A teljes pályázatot 1 db e-mailben kell elküldeni a szakgyak@mail.bme.hu címre. Az e-mail tárgya: NÉV_szakgyak;  NÉV_szakgyak.dipl (diploma utáni szakmai gyakorlat/friss diplomások esetén); NÉV_szakgyak_Campus Mundi  (ha Campus Mundi ösztöndíjat is pályázik)   
 
9.         Határidők

A 2020/2021-es tanévre szóló pályázatok leadása minden hónap 1-15. között történhet, legalább 45 nappal a tervezett mobilitás megkezdése előtt. A 15. után beérkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe.

 
A friss diplomások számára meghirdetett  (diploma utáni szakmai gyakorlat) ösztöndíjra mindenképpen még  aktív hallgatói jogviszony alatt kell pályázni, tehát abszolválást követően már nem lehet. Az ezt követően benyújtott pályázat formai hibás lesz.
Aktív státuszról a KTH munkatársai tudnak felvilágosítást adni.
 
Diploma utáni szakmai gyakorlat esetén, a hallgatói jogviszony megszünését követően 45 nap áll a rendelkezésükre, hogy igénybe vegyenek egészségügyi szolgáltatásokat. Az Európai Egészségbiztosítási kártya is csak eddig érvényes, ezért két lehetőségük van:

- társadalombiztosítási járulékot fizetnek

- vagy valamely biztosítótársaságnál kötnek külföldön érvényes egyéni biztosítást a szakmai gyakorlat teljes időtartamára; a rövid időre szóló turista biztosítások nem fogadhatók el, csak a hosszabb tartózkodásra vonatkozók.

További információ:    http://www.neak.gov.hu/

 
Az egyéb feltételek azonosak a szakmai gyakorlatéval.
 
10.        Hazaérkezés utáni teendők
Hazaérkezést követően a TELJES "Learning Agreement Student Mobility for Traineeships" dokumentumot, minden fél által aláírva, szkennelt formában kell elküldeni a szakgyak@mail.bme.hu email címre. FONTOS!! A dokumentum utolsó része (After the mobility) a kint tartózkodás időtartama, a fogadó cég aláírása és az "Evaluation of the trainee" rész részletes kitöltése nélkül nem érvényes! 
További információk  a Szakmai gyakorlatot nyert hallgatóknak/ "Hazaérkezés utáni teendők"-nél olvashatók.
 

Motiváld hallgatótársaidat (és minket)!

Kérlek te is küldj nekünk egy képeslapot!

 

 

 

 


 

 

 

SZAKMAI GYAKORLAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2019/2020-AS TANÉVRE

 

1.            A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik program országban található vállalkozásnál, szervezetnél, felsőoktatási intézménynél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

2.            A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási   intézmények beiratkozott hallgatói. Szakmai gyakorlat ösztöndíjat aktív és passzív féléven is igénybe lehet venni.

3.            Támogatható tevékenységek
Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal (osztatlan képzés esetén 24 havi ösztöndíjjal) támogatja.
Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).  BME a mobilitást maximum 12 havi ösztöndíjjal támogatja.
Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében csak szorosan a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenység támogatható. Egyéb esetben a pályázat elutasításra kerül.
Szakmai gyakorlat alatt kutatási tevékenység illetve munka végezhető. Diplomaírási céllal Erasmus tanulmányi mobilitási pályázat adható be.
 
4.            A programban résztvevő országok
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
 
 5.            Pályázati feltételek
A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a ZÁRÓVIZSGA utáni évben. Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszony alatt - abszolválást megelőzően - kell benyújtani
Hiánytalanul és határidőig leadott - az intézmény által meghirdetett - pályázat
A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfeleljen.
A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges (akkor is, ha önfinanszírozó mobilitás). Osztatlan képzés esetén 24 hónap összesített mobilitási időtartam lehetséges.
A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
A gyakorlat a 2019-20-as tanévben legkorábban 2019. szeptember 1-jén kezdődhet, legkésőbb 2020. szeptember 15-ig tarthat. Szeptember 15-e utáni időszakra is lehet pályázni amint megjelenik a következő évi pályázati felhívás ezen az oldalon.
Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el.
A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának ideje 45 nap.
 
6.            A támogatás mértéke
Magas megélhetési költségű országok 620 euró  / hó
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) 
 
Közepes megélhetési költségű országok 570 euró / hó
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)
 
Alacsonyabb megélhetési költségű országok 520 euró / hó
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)
 
7.           Pályázat tartalma
Kitöltött és mindhárom fél által aláírt (fogadó cég/intézmény, BME kari koordinátor, pályázó) képzési megállapodás (Learning agreement for traineeship). A pályázathoz a dokumentum első része: Before mobility csatolandó. ( A BME részéről az aláírás a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy által történik.)
Önéletrajz a fogadó vállalat munkanyelvén vagy magyar nyelven
Alapadatok xls (a lap alján letölthető)
• Nyilatkozat kitöltve+aláírva (a lap alján letölthető)
• Európai Egészségbiztosítási kártya (érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára) szkennelve. 
 
8.         Nyertes pályázat utólagos lemondása
A pályázaton nyertes hallgató, amennyiben nem tud kiutazni illetve nem kíván részt venni a mobilitásban, úgy haladéktalanul jeleznie kell lemondási szándékát a szakgyak@mail.bme.hu címen. Az e-mail tárgya: „Szakmai gyakorlat lemondása”.
Ösztöndíjat elnyert hallgató amennyiben a támogatási szerződése aláírását követően mond le a szakmai gyakorlatról, és a vis maior esetet nem tudja igazolni, úgy automatikusan kizárásra kerül a későbbi Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázati lehetőségből.
A teljes pályázatot 1 db e-mailben kell elküldeni a szakgyak@mail.bme.hu címre. Az e-mail tárgya: NÉV_szakgyak;  NÉV_szakgyak.dipl (diploma utáni szakmai gyakorlat/friss diplomások esetén); NÉV_szakgyak_Campus Mundi  (ha Campus Mundi ösztöndíjat is pályázik)   
 
9.         Bírálat, határidők
A 2019/2020-as tanévre szóló pályázatok leadására minden hónap 1-15. között van lehetőség. A 15. után beérkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe.

A pályázatok feldolgozását és elbírálását a Rektori Kabinet, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának munkatársa végzi. Az elbírálás határideje 45 nap. A pályázati felhívás feltételeinek megfelelő pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek.

10.        Egyéb feltételek

 
A friss diplomások számára meghirdetett  (diploma utáni szakmai gyakorlat) ösztöndíjra mindenképpen még  aktív hallgatói jogviszony alatt kell pályázni, tehát abszolválást követően már nem lehet. Az ezt követően benyújtott pályázat formai hibás lesz.
Aktív státuszról a KTH munkatársai tudnak felvilágosítást adni.
 
Diploma utáni szakmai gyakorlat esetén, a hallgatói jogviszony megszünését követően 45 nap áll a rendelkezésükre, hogy igénybe vegyenek egészségügyi szolgáltatásokat. Az Európai Egészségbiztosítási kártya is csak eddig érvényes, ezért két lehetőségük van:

- társadalombiztosítási járulékot fizetnek

- vagy valamely biztosítótársaságnál kötnek egyéni biztosítást a szakmai gyakorlat teljes időtartamára

További információ:    http://www.neak.gov.hu/

 
Az egyéb feltételek azonosak a szakmai gyakorlatéval.
 
Hazaérkezés utáni teendők
Hazaérkezést követően a TELJES "Learning Agreement Student Mobility for Traineeships" dokumentumot, minden fél által aláírva, szkennelt formában kell elküldeni a szakgyak@mail.bme.hu email címre. FONTOS!! A dokumentum utolsó része (After the mobility) a kint tartózkodás időtartama, a fogadó cég aláírása és az "Evaluation of the trainee" rész részletes kitöltése nélkül nem érvényes! 
További információk  a Szakmai gyakorlatot nyert hallgatóknak/ "Hazaérkezés utáni teendők"-nél olvashatók.
 

Motiváld hallgatótársaidat (és minket)!

Kérlek te is küldj nekünk egy képeslapot!

 


 

 

Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el. 

 

 

A pályázatok feldolgozásának és elbírálásának ideje 45 nap.

 


 

A 2019-20-as pályázathoz (a pályázati kiírásban felsoroltakon kívül) leadandó dokumentumok

  1. 2019-2020 Learning agreement for traineeship A pályázathoz a dokumentum első része (Before mobility) mindhárom fél által aláírva csatolandó. A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy. Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor! (Ez vonatkozik a During Mobility részre is.)   Hiányos aláírás esetén a pályázat formai hibás lesz és elutasításra kerül.
  2. EU TB kártya fénymásolata (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető). Érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára

 

 


 

A 2020-21-ES PÁLYÁZATHOZ (A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN FELSOROLTAKON KÍVÜL) LEADANDÓ DOKUMENTUMOK

  1. 2020-2021 Learning agreement for traineeship A pályázathoz a dokumentum első része (Before mobility) mindhárom fél által aláírva csatolandó. A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy. Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor! (Ez vonatkozik a During Mobility részre is.)   Hiányos aláírás esetén a pályázat formai hibás lesz és elutasításra kerül.
  2. EU TB kártya fénymásolata (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető). Érvényesnek kell lennie a szakmai gyakorlat teljes időtartamára

 


Campus Mundi szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázatot benyújtani.
 

Az intézményi jóváhagyás aláírója Terczy Médea, Gali Diána vagy Rátkai-Füzesi Adrienn Erasmus+ koordinátorok. Más által aláírt dokumentumot nem tudunk elfogadni, a formai követelményeknek nem fog megfelelni a pályázat. A dokumentum a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető.
 
Pályázatra jogosult hallgatók köre (kizárólag Campus Mundi ösztöndíj esetén): utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindexe legalább 3,5-ös. További információ: http://nki.bme.hu/CampusMundi