EURÓPÁN KIVÜLI ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁS HAZAÉRKEZÉS UTÁNI TEENDŐK

Mobilitás tényleges zárónapját követő 4 héten belül kötelező leadni az alábbi dokumentumokat és a záródokumentumok hiánytalan és időben történő leadásának elmulasztása az ösztöndíj visszafizetését eredményezi!

KIVÉTEL: transcript beküldése, mert a tapasztalat szerint az EU-n kivüli intézmények később küldik meg. Ezt akkor kell megküldeni, amint megérkezik.

 

Kötelezően beküldendő dokumentumok az europan_kivuli@bme.hu címre:

 

1. Kitöltött és aláíratott időigazolás, minta innen tölthető le: időigazolás 

  • FONTOS: A leigazolt időszaknak le kell fednie a támogatási szerződésben szereplő időtartamot. A teljes szemeszterre vonatkozóan összesen 5 nap eltérés engedélyezett. A le nem igazolt időszakra kapott támogatási összeget vissza kell fizetni. (Például 6 nap eltérés esetén mind a hat napra járó összeget vissza kell fizetni.) Aláírás és pecsét / vagy digitális aláírás nélkül a dokumentum nem fogadható el.
     
  • Ha a fogadóintézmény saját formátumához ragaszkodik, az is elfogadható, a lényeg, hogy a dátumok megegyezzenek!

2. Transcript (aláírt, hiteles) Az utolsó héten érdemes elkérni. 

3. Aláírt During Mobility/ Changes to the Learning Agreement akkor kell, ha volt változás a felvett tárgyakban, ha nem volt változás, akkor a During Mobility nyilatkozatot kell aláírva megküldeni. Nyilatkozat letölthető innen.

4. Szakmai záróbeszámoló: (1-2 oldalas magyar nyelvű fogalmazás). Fejlécbe írandó: név, szak, célország, város, mobilitás formája (szakmai gyakorlat/tanulmányi mobilitás), fogadó intézmény neve és Erasmus kódja, ha van. Képekkel is kérem, hogy a beszámolót illusztrálják.

  • A szakmai beszámoló része egy minden szemeszter elején megrendezésre kerülő személyes hallgatói beszámoló eseményen való részvétel, ahol sok képet és élményt lehet megosztani az érdeklődő hallgatókkal.

5. OLS teszt eredmény: a kitöltési útmutató ITT található - ha megvan, print screent kérünk küldeni róla

6. EU Survey: ehhez a Bizottságtól fog menni az e-mail címekre egy e-mail, tőlünk függetlenül, ami egyelőre nem működik, de ha valamikor megérkezik, akkor ki kell tölteni (spambe is mehet)

 

Tárgybefogadás

A 15 külföldön teljesített kreditből 10 kredit elismertetése kötelező, kivéve végzős hallgatók.

Az elismertetés folyamata a következő: Neptun 049-es kérelemben szabadon választható tárgyakként való elismertetés esetében 1 db kérvényben, csatolva a transcriptet. Amennyiben egyenértékűség megállapítását kérné egy BME-s tárggyal, akkor tárgyanként 1 kérvényt kell benyújtani.

A kérvény beadásának határideje a transcript of records kézhezvételétől számított 2 hét.