KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

KORONAVÍRUS ERASMUS+ RÉSZKÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

2020.05.01.

 

 

Útmutató lépésről lépésre az egészségügyi veszélyhelyzet időtartamára nemzetközi mobilitási programokban részt vevő hallgatóknak!

 

Tisztelt Hallgató!

Az egészségügyi veszélyhelyzet időtartamára készítettük el az alábbi útmutatást a nemzetközi mobilitási programokban részt vevő hazai hallgatóknak. Mivel mindenki helyzete más, a körülmények is változnak. Kérjük, kövesse az alábbiakban leírtakat, hogy tisztában legyen a lehetséges lépésekkel és megoldásokkal!

A hazatért hallgatók esetében arra az időszakra, amikor már itthon tartózkodnak, nem jár ösztöndíj, csak a kint töltött időszakra. Ez akkor is igaz, ha itthonról online folytatni tudják tanulmányaikat és sikeresen teljesítik a tárgyaikat.  A kint töltött időszakot a külföldi egyetemtől kapott időtartam- és tanulmányi/teljesítés igazolással tudják igazolni.

 

Magyar felsőoktatási intézmény hallgatója vagyok, mobilitási (ERASMUS) ösztöndíjat kaptam.

 


 

2020.04.16.

 

MI LESZ AZ ÖSZTÖNDÍJAMMAL? - TUDNIVALÓK A NEMZETKÖZI PROGRAMOKBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

 

 


2020.03.27. 

 

Pontosítás:
 
A hazatért hallgatók esetében arra az időszakra, amikor már itthon tartózkodnak, nem jár ösztöndíj, csak a kint töltött időszakra. Ez akkor is igaz, ha itthonról online folytatni tudják tanulmányaikat és sikeresen teljesítik a tárgyaikat.  A kint töltött időszakot a külföldi egyetemtől kapott időtartam- és tanulmányi/teljesítés igazolással tudják igazolni.
 
 
FONTOS:
 
Egyre több országban lépnek életbe utazási korlátozások, nehézkes lehet a Magyarországra jutás, ezért a külföldi képviseletek kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, úgy ezt mihamarabb tegyék meg.
Ezt ezen a linken keresztül tehetik:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat 

 

 


 

2020.03.16

Tisztelt Hallgató!

 
A legfrissebb állásfoglalást kísérjék figyelemmel a KTA honlapján:

Információ a TKA által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában a kormány 41 / 2020 (III.11.) határozatának 10. § b) pontja alapján.

Ki- és beutazások felfüggesztése

  • A támogatott személyek meg nem kezdett külföldi kiutazásai azonnali hatállyal felfüggesztésre kerülnek.
  • Azon pályázatok esetében, ahol még nem került sor a támogatási szerződés megkötésére, kérjük a külföldi utak elhalasztását.
  • A már külföldön tartózkodó támogatott személyek folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat, törekedve arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi intézkedéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen zárják kötelezettségeiket. A hazatérésük kapcsán foganatosítandó intézkedésekről tájékoztatást kapnak.

Amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatóak.

A benyújtott, de még el nem bírált pályázatok

A már benyújtott, de el nem bírált pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntések előkészítése folytatódik, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak. 

 

További speciális intézkedések

Erasmus+

Az Erasmus+ program felsőoktatási, szakképzési és felnőtt tanulási projektjeinek esetében kizárólag azon tevékenységek folytathatók, amelyek külföldi utazásoktól, nemzetközi találkozóktól függetlenül végezhetők. A megvalósító szervezetektől a TKA folyamatos tájékoztatást kér a projekteket érintő eseményekről és azok változásairól.

Campus Mundi

A Campus Mundi program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15 „Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program”) keretében a következő tanévre szóló pályázati felhívások meghirdetésre kerülnek, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak.

Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel a BME hivatalos tájékoztatóját is:

http://www.bme.hu/hirek/20200316/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

Pénzügyi szempontból, amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül (vis maior), és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik az alábbi eljárásrend szerint elszámolhatóak:

A meghiúsult kiutazásoknak az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett indokolt költségeinek elszámolása egyéni kérelem benyújtását követően egyedi mérlegelést és jóváhagyást igényel – a kérelemben leírt körülmények és a benyújtott dokumentumok (számlák, igazolások) értékelése alapján.

 

A. EGYÉNI MOBILITÁSI VIS MAIOR KÉRELMEK BEADÁSA

 

Az egyéni mobilitási résztvevők a vis maior kérvényt a mellékelt Excel táblázat  segítségével nyújtsák be intézményük számára, a következő módon:

1.       A megfelelő adatokat töltsék ki, tüntessék fel megvalósult mobilitásuk kezdő- és záródátumát. A költségeket minden esetben euróban tüntessék fel!

2.       Töltsék ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás” részét is!

3.       Jelezzék, milyen alátámasztó dokumentumot fognak mellékelni.

4.       Nyújtsák be intézményük nemzetközi irodájának/Erasmus koordinátorának e-mailben

a.       a kitöltött Excel fájlt és pdf formátumban a hallgató által aláírt változatot 

b.       küldjék el szkennelve (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva) az alátámasztó dokumentumokat a felmerült vis maior költségekről: kifizetett, nem visszatérített szállásdíj, nem visszaváltható repülőjegy, vonatjegy stb.

c.       csatolják az időtartam-igazolást is a fogadó intézménytől (ha rendelkezésre áll)

 

A kérelmek beadásának módja elektronikusan az erasmus@mail.bme.hu email címre!

Az email tárgya: ERASMUS_VIS MAIOR

·        A nemzetközi iroda állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.