EGYÜTTES KÉPZÉSEK, KUTATÁSOK ÉS A MOBILITÁS A ZÁLOGA A KÖZÖS EURÓPAI MÉRNÖKDIPLOMÁNAK

EELISA: A BME KAPU EURÓPA 9 VEZETŐ EGYETEMÉRE

 

A műegyetemi EELISA szervezet közös gondolkodásra és munkára várja az érdeklődő hallgatókat.

„Megkezdtük a munkát a külföldi egyetemi partnerekkel, valamint a BME-n belül is már a közeljövőben konkrét programokkal, felhívásokkal jelentkezünk” – emelte ki a bme.hu kérdésére Vigh László Gergely, az Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság (Rektori Kabinet) igazgatója a többségében műszaki egyetemeket összefogó Európai Mérnöki Tanulás, Innováció és Tudomány Szövetségről (EELISA). Hozzátette: „az új európai felsőoktatási szövetség közös képzéseket hoz létre a közeljövőben, amelyekben minden hallgatónk részt vehet majd. A legkiválóbb és a nemzetközi partnerek képzéseiben teljes körűen résztvevő hallgatók megszerezhetik majd az EELISA európai mérnökdiplomát is. Jelenleg két területen kezdtük meg a tantervek és a képzések részleteinek kidolgozását: az okos-, zöld és rugalmas városok (Smart, Green and Resilient Cities), valamint a fenntartható okos vállalatok és ipar 4.0 témaköreiben (Sustainable Smart Industries/Industry 4.0.) Terveink szerint e képzéseknek egyes elemei akár már ősztől elérhetőek lesznek.”

 

„A konzorcium fő célkitűzése, hogy egy új európai képzési modellen keresztül definiálja az ’európai mérnök’ fogalmát: olyan szakember, aki képes interdiszciplináris, többnyelvű és sokszínű páneurópai környezetben dolgozni. Az EELISA célja a tudás- és technológiatranszfer elősegítése, a mérnöki képzés széles körű értelmezése interdiszciplináris mérnöki tanulmányokon keresztül” – nyomatékosította az igazgató.

Vigh László Gergely elmondta, a hosszú távú konzorciumi együttműködés az EELISA-val a BME számára számos előnnyel kecsegtet: a program keretében a Műegyetem nemzetközi közösségeket építve neves európai intézményekkel erősíti oktatási és kutatási kapcsolatait. Az EELISA konzorciumvezetője a Madridi Műszaki Egyetem, (Universidad Politécnica de Madrid), tagjai a BME, a német Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, a francia École des Ponts ParisTech, az Université Paris Sciences et Lettres francia egyetemi szövetség és két tagja – Chimie ParisTech PSL és Mines ParisTech PSL – az olasz Scuola Sant’Anna és Scuola Normale Superiore, a román Universitatea Politehnica din Bucuresti, valamint a török İstanbul Teknik Üniversitesi. Társult tagként az Európai Mérnökoktatási Akkreditációs Hálózat (ENAEE) is csatlakozott a szövetséghez.

A képzési rendszer rugalmasságával a program életre hívói a hallgatók széles rétege számára szeretnék elérhetővé tenni a szakmai ismeretszerzés lehetőségét. Az érdeklődőknek nem szükséges a teljes képzést elvégezniük, a programban való részvételt –a kreditszerzésen kívül – egyéb szinteken is elismerik. A nagyobb mértékű aktivitást – pl. egy félév áthallgatás, rendszeres EELISA tevékenység vagy a közösségben való részvétel – diploma melléklettel is honorálják.

„Dolgozunk a közös EELISA elismerési rendszeren” – hangsúlyozta Vigh László Gergely. „A tevékenységek köre igen sokrétű: lehet teljes képzés, részképzés, egy-egy tárgy áthallgatása, nemzetközi ipari gyakorlat, rövid vagy hosszú, fizikai és/vagy virtuális mobilitás, kihívás alapú közösségekben való részvétel, stb. Középtávú cél, hogy a hallgatók 100%-a legalább ’elismerés’ szinten vegyen részt a programban és tagja legyen egy EELISA közösségnek” – fogalmazta meg a közeljövő céljairól.

A tervekről Vigh László Gergely elmondta, hogy a partneregyetemek hallgatóit és oktatóit a kihívások megfogalmazásába és a közösségépítésbe vonja be elsőként az EELISA projekt. Az EELISA egyedisége ugyanis az ún. közösségek és kihívások (communities & challenges) mint az együttműködés központi elemeiben rejlik. A problémafelvetések bárhonnan érkezhetnek: hallgatótól, oktatótól, kutatótól, ipari szereplőtől egyaránt, ám a cél, hogy a megoldások közösen szülessenek meg. „Kihívásokon nagy általánosságban a globális kihívásokat (lásd például fenntartható fejlődés), illetve azoknak egyes megoldandó szakterületi problémáit értjük. A rendszer természetesen nyitott: bármilyen kihívás képezheti az együttműködés alapját” – magyarázta Vigh László Gergely. „A közösség tágabb értelemben használandó: az oktatás, a kutatás, az innováció és a nyilvános vita egymás mellett élésének helyszíne, erősítve a mérnöki kapcsolatokat a társadalommal. A kihívás-orientált multidiszciplináris közösségeket hallgatók, oktatók, kutatók, egyetemi dolgozók, ipari partnerek, hatósági és társadalmi szervezetek, stb. alkotják. A ’közösségindítás’, közösségkeresés és építés technika hátterét egy EELISA portál fogja biztosítani” – említette.  

Hozzátette azt is, hogy konzorciumi szinten már felállították a vezetői testületeket és munkacsoportok dolgoznak az operatív feladatokon, amelyekben a BME is fontos feladatokat lát el. A Műegyetemen belül egy EELISA koordinációs testület alakult, amelyben minden érintett átfogó szervezeti egység képviselteti magát. A projektmegvalósítás operatív feladatait a különböző témakörök és feladatkörök köré szerveződő munkacsoportokban dolgozzák ki, csakúgy, mint a közös tanterv részleteit. A munkacsoportok foglalkoznak az akkreditációs kérdésekkel, a közösségek, az ipari gyakorlat, az oktatás-kutatás-innováció, a hallgatói élet, a mobilitás és az ismeretterjesztés tematikájával is.

Miniszteri fogadás a rektorok számára. EELISA indító értekezlet Madridban

Az EELISA szervezet tavaly júliusban 3 évre 5 millió euró támogatásban részesült az Európai Bizottságtól az Erasmus+ Európai Egyetemi szövetségek pályázat nyerteseként. A 2020. évi felhívásra több mint félezer egyetem 62 társulást alapított meg, közülük 24 részesült finanszírozásban. „Az együttműködés egyik kézzelfogható eredménye lesz, hogy a mobilitást erősítve a konzorciumi tagintézményekkel közös képzéseken, ipari gyakorlatokon vehetnek részt hallgatóink és oktatóink” – ecsetelte Vigh László Gergely, hozzáfűzve, az EELISA szövetség egy H2020 európai pályázaton további támogatást is nyert a kutatási együttműködés elősegítésére.

„Az egyik fontos kommunikációs csatornánk a most induló eelisa.bme.hu oldal lesz, ahol rendszeresen beszámolunk a projekt eredményeiről, és folyamatosan frissül a szövetség központi honlapja (eelisa.eu) is. Mindenkit szeretettel várunk az EELISA berkeiben, aki aktív részese szeretne lenni ennek az úttörő, a jövő mérnökgenerációnak életét meghatározó kezdeményezésnek. A megkereséseket, észrevételeket, javaslatokat az eelisa@bme.hu címen is várjuk!” – zárta a bme.hu-nak adott interjút Vigh László Gergely, az Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság (Rektori Kabinet) igazgatója.

 

HA-TZS