Hazaérkezés utáni teendők

1. 075B Erasmus záró dokumentum feltöltés NEPTUN kérvénybe feltöltendő dokumentumok listája:

          Kötelező:

  •  Időigazolás vagy LA After mobility amennyiben tartalmazza az időszakot: A leigazolt időszaknak le kell fednie a támogatási szerződésben szereplő időtartamot. A teljes szemeszterre vonatkozóan összesen 5 nap eltérés engedélyezett. A le nem igazolt időszakra kapott támogatási összeget vissza kell fizetni. (6 nap eltérés esetén mind a hat napra járó összeget vissza kell fizetni.)

  • Transcript  vagy LA After mobility: Az utolsó héten érdemes elkérni. Ha az intézmény kiállít Transcriptet, akkor nem szükséges a Learning Agreement „After mobility” részét kitölteni.

  • Szakmai záróbeszámoló: (1-2 oldalas magyar nyelvű fogalmazás). Fejlécbe írandó: név, szak, célország, város, mobilitás formája (szakmai gyakorlat/tanulmányi mobilitás), fogadó intézmény neve és Erasmus kódja. Képekkel is illusztrálhatja a beszámolót. A legjobbak felkerülnek a honlapra

 
         Nem kötelező:

  • During the mobility ezt csak abban az esetben kell feltöltenie a hallgatónak, ha változás volt a kurzusaiban, a mobilitás alatt. Amennyiben nem volt változás úgy ezt nem kell csatolnia.
     

        Kötelező:

2.     OLS nyelvi teszt kitöltése szemeszter végén.

 

        Kötelező:

3.     Online beszámoló (EU SURVEY): a visszaérkezést követően esedékes on-line beszámoló elkészítéséhez személyre szóló e-mailt fog kapni "Erasmus+ participant report " tárgyában. Ebben az e-mailben fogja megkapni a hozzáférési adatokat. (Erről a címről megy az üzenet: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu). Kérem, ellenőrizze a levélszemét mappát is, mert oda is kerülhet. Határidő, az e-mailtől számított 30 nap, de legkésőbb tárgyév október 15.

    

 

Tárgybefogadás

A 15 külföldön teljesített kreditből 10 kredit elismertetése kötelező, kivéve végzős hallgatók.

Campus Mundi programban résztvevő hallgatóknak a 20 külföldön teljesített kreditből 10 kredit elismertetése kötelező, kivéve végzős hallgatók.

Az elismertetés folyamata a következő: Neptun 049-es kérelemben szabadon választható tárgyakként való elismertetés esetében 1 db kérvényben, csatolva a transcriptet. Amennyiben egyenértékűség megállapítását kérné egy BME-s tárggyal, akkor tárgyanként 1 kérvény.

A kérvény beadásának határideje a transcript of records kézhezvételétől számított 2 hét.

 

Akkreditációs ismertető ÉPK-s hallgatóknak: Erasmus tantárgy-akkreditációs szabályzat


A dokumentumok leadásának határideje:

Őszi szemeszterről hazaérkezőknek:  
Szerződése szerinti szemeszterének zárónapját követő 1 hónapon belül, de legkésőbb április 30-ig, kivéve az online beszámoló. Azt az e-mailtől számított 30 napon belül.
Tavaszi szemeszterről hazaérkezőknek:
Szerződése szerinti szemeszterének zárónapját követő 1 hónapon belül, de legkésőbb október 15-ig, kivéve az online beszámoló. Azt az e-mailtől számított 30 napon belül de legkésőbb október 8-ig kell kitölteni.

Az október 15-ös határidő csak azok számára alkalmazható, akiknek szeptember 30-ig szólt a szerződésük, mindenki másnak a szerződés szerinti szemesztere zárónapját követő 1 hónapon belül kell elküldeni a dokumentumokat.

 

A záródokumentumok hiánytalan és időben történő leadásának elmulasztása az ösztöndíj visszafizetését eredményezi!

----------------------------

Online beszámoló:
Tisztelt Erasmus utazó!
Tájékoztatjuk, hogy a visszaérkezést követően esedékes on-line beszámoló elkészítéséhez egy személyre szóló e-mailt fog kapni "Erasmus beszámolási kötelezettség" tárgyában. Regisztrálnia nem kell a belépéshez, mert ebben az e-mailben fogja megkapni a hozzáférési adatokat.
Reméljük, hogy útja eredményes volt és hamarosan ismét pályázóink között köszönthetjük.
Üdvözlettel
Tempus Közalapítvány