Campus Mundi

Campus Mundi pályázat


A Campus Mundi program intézményi  tájékoztató anyaga ITT olvasható!


 


Campus Mundi módosított szakmai gyakorlatos pályázati felhívás a 2021-22-es tanévre.

 

Felhívom figyelmét, hogy a Tempus Közalapítvány álta kiírt pályázati felhívás feltételei mellett, az intézményi szabályokat (például minimum átlag) is figyelembe kell venni a pályázás során.


Campus Mundi módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára

külföldi részképzésre, 2021/2022-es tanévre

 

Felhívom figyelmét, hogy a Tempus Közalapítvány álta kiírt pályázati felhívás feltételei mellett, az intézményi szabályokat is figyelembe kell venni a pályázás során.Külföldi részképzés (Tanulmányi mobilitás)

Erasmus+ programországaiba irányuló mobilitás

Campus Mundi tanulmányi mobilitási ösztöndíj pályázattal kapcsolatos információk a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatók:
http://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez

Campus Mundi részképzésre folyamatosan lehet pályázatot benyújtani.
Intézményi jóváhagyás dokumentum  a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető. A dokumentumot a szaktanárral történő aláírást követően az Erasmus irodában lehet aláíratni fogadási időben. 

Az intézményi jóváhagyás aláírója Terczy Médea, és Gali Diána Erasmus+ koordinátorok. Más által aláírt dokumentum nem fogadható el. Ha más által aláírt intézményi jóváhagyással pályázik, a formai követelményeknek nem fog megfelelni a pályázat, így elutasításra kerül.

Tanulmányi igazolás: "027 Különleges Igazolás Kérése" . A kérvényben jelezze, hogy Campus Mundi ösztöndíj pályázathoz szükséges. Tartalmaznia kell a Kumulált Korrigált Kreditindexet (KKKI).

Erre a pályázattípusra, mely kiválóságokat támogató program csak az erre javasolt hallgatók jelentkezhetnek. A javasolt hallgatók köre az Erasmus+ végleges pályázati eredmények dokumentumban olvasható, illeteve a nyertes hallgatóka email formájában értesítést kapnak..

A pályázatot legkésőbb a külföldi tanulmányok kezdő napja előtt 3 hónappal kötelező benyújtani!
 Szakmai gyakorlat

Erasmus+ programországaiba irányuló mobilitás
 

Campus Mundi szakmai gyakorlatos ösztöndíj pályázattal kapcsolatos információk a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatók:

http://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

Campus Mundi szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázatot benyújtani.

Intézményi jóváhagyás dokumentum  a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető. A dokumentumot a szaktanárral történő aláírást követően az Erasmus irodában lehet aláíratni fogadási időben. 

Az intézményi jóváhagyás aláírója Terczy Médea, és Gali Diána Erasmus+ koordinátorok. Más által aláírt dokumentum nem fogadható el. Ha más által aláírt intézményi jóváhagyással pályázik, a formai követelményeknek nem fog megfelelni a pályázat, így elutasításra kerül.

 

Tanulmányi igazolás: "027 Különleges Igazolás Kérése" . A kérvényben jelezze, hogy Campus Mundi ösztöndíj pályázathoz szükséges. Tartalmaznia kell a Kumulált Korrigált Kreditindexet (KKKI).

Feltétel:

 • Európán belüli mobilitás esetén: A szakgyak@mail.bme.hu címre beküldött és nyertes Erasmus pályázat a Campus Mundi pályázat benyújtását megelőzően. Az e-mail tárgya: Campus Mundi szakmai gyakorlat_NÉV_;  valamint utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindexe legalább 3,5-ös.

 • Európán kívüli mobilitás esetén: utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindexe legalább 3,5-ös

 • Diploma utáni Campus Mundi szakmai gyakorlatra a Neptunban bejegyzett "ABSZOLVÁLT STÁTUSZ" időpontja előtt, azaz aktív jogviszony alatt lehet pályázatot benyújtani! Az ezt követően benyújtott pályázat formai hibás lesz.

A Campus Mundi pályázatot legkésőbb a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt 3 hónappal ajánlott benyújtani!

 

Pályázatot visszamenőleges gyakorlati időre nem fogadunk el.Európán kívüli tanulmányi mobilitási lehetőségek
Campus Mundi program keretében

 

Alábbi intézmények pályázati felhívásairól ITT olvashat bővebben.
 

Campus Mundi pályázati feltételekről ITT olvashat.
 

Pályázatra jogosultak köre: fenti pályázaton nyertes hallgatók.

Intézmény neve Ország Tudományterület Tanulmányi szint Oktatás nyelve
Hokkaido University Japan Műszaki tudományok alapképzés EN - English
Hokkaido University Japan Természettudományok alapképzés EN - English
Waseda University Japan Műszaki tudományok alapképzés EN - English
Waseda University Japan Természettudományok alapképzés EN - English
National University of Singapore Singapore  Műszaki tudományok alapképzés EN - English
National University of Singapore Singapore  Természettudományok alapképzés EN - English
National University of Singapore Singapore  Bölcsészettudományok alapképzés EN - English
National University of Singapore Singapore  Társadalomtudományok alapképzés EN - English
Vanderbilt University, School of Engineering  USA Műszaki tudományok alapképzés EN - English

Az intézményi jóváhagyás aláírója Terczy Médea és Gali Diána Erasmus+ koordinátor. Más által aláírt dokumentumot nem tudunk elfogadni. Ha más által aláírt intézményi jóváhagyással pályázik, a formai követelményeknek nem fog megfelelni a pályázat, így elutasításra kerül.

 Európán kívüli szakmai gyakorlatos mobilitási lehetőségek
Campus Mundi program keretében

 

A fogadó intézmény szabadon választható.

Jelentkezés folyamatos.

Pályázatra jogosult hallgatók köre (kizárólag Campus Mundi ösztöndíj esetén): utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindex legalább 3,5-ös.

Az intézményi jóváhagyás aláírója Terczy Médea, intézményi Erasmus+ koordinátor. Más által aláírt dokumentumot nem tudunk elfogadni, a formai követelményeknek nem fog megfelelni a pályázat.

A pályázatot célszerű a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 3 hónappal benyújtani.

További információ ITT olvasható.

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

 


 

Campus Mundi rövid külföldi tanulmányút

 

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzésüket. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást (poszterprezentáció nem támogatható). A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

 

Pályázatot a www.scholarship.hu  oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni. 

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

 • osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

 • doktori képzésen folytat tanulmányokat, és

  • a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy

  • doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy

  • doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták;


 

A benyújtott pályázatok formai és tartalmi bírálatát a Tempus Közalapítvány végzi.

A végleges döntést a Tempus Közalapítvány hozza meg, melyről írásban értesíti a hallgatót.

A döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejétől számított 4 hónap.