További lehetőségek

Aktuális pályázati felhívások:

Online spanyol nyelvi képzés a BME partneregyetemén: Tecnológico de Monterrey (Mexikó)

A tanfolyamok hossza: 30 vagy 60 óra

A tanfolyamok szintje: kezdő, középhaladó, haladó

Időpont: 2020. július 20. és 2020. augusztus 21. között

Bővebb információ: ITT


Fulbright pályázati lehetőségek az USA-ba a 2021/2022-es tanévre

Hallgatóknak, oktatóknak, kutatóknak

 
Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak a 2021/2022-es tanévre
Pályázat beadási határidő: 2020. május 31.
 
Oktatói ösztöndíjak a 2021/2022-es tanévre
Pályázat beadási határidő: 2020. október 12.
részletek és jelentkezés: http://www.fulbright.hu/oktatoi-osztondijak/
 
Kutatói ösztöndíjak a 2021/2022-es tanévre
Pályázat beadási határidő: 2020. október 12.
részletek és jelentkezés: http://www.fulbright.hu/kutatoi-osztondijak/
 
További információ a programról: https://www.fulbright.hu/
 
 

Korábbi pályázati felhívások:

Online spanyol nyelvi képzés a BME partneregyetemén: Tecnológico de Monterrey (Mexikó)

A tanfolyamok hossza: 30 vagy 60 óra

A tanfolyamok szintje: kezdő, középhaladó, haladó

Időpont: 2020. június 22. és 2020. július 24. között

Bővebb információ: ITT


 

Pan-European Seal Professional Traineeship Programme

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) közös pályázati felhívása a 2020/2021-es tanévre.

A Pan-European Seal Hálózat friss partneregyetemeként idén első ízben nyílik lehetősége Egyetemünk kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatói számára, hogy pályázzanak a két intézmény által kínált egyéves szakmai gyakorlati programjaira. Az Európai Szabadalmi Hivatal Münchenben található székhelyén mintegy 90 gyakornoki pozició kerül most meghírdetésre, felkínálva a Hivatal osztályainak széles választékát szakmai gyakorlati helyként. A dedikált, mentor által kísért képzés része karrier-tanácsadás és szaknyelvi tanfolyamok.

Pályázók köre: pályázhatnak végzős MSc vagy az előző két évben végzett mesterszakos hallgatók vagy PhD tanulmányaikat folytató hallgatók. 

Pályázókat a következő tudományterületekről várják:

1. Science & Engineering 
2. Business Administration 
3. Economics & Finance
4. International Relations & Communication

Pályázati kritérium: csak azok a legalább B1 szintű angol, francia vagy német nyelvtudással rendelkező hallgatók jelentkezhetnek az online felületen, akik az anyaintézményük ajánlásával rendelkeznek.

Az online jelentkezéskor csatolandó dokumentumok:
1. motivációs levél, a terület/osztály megjelölésével,
2. europass önéletrajz,
3. diploma másolat vagy tanúsítvány arról, hogy a hallgató ebben az évben befejezi tanulmányait.

Pályázati határidő: 2020. május 18.

A kiválasztott jelöltekkel folytatott telefonos/skype interjú időpontja:  2020. május – június

Eredményhírdetés: 2020. június.

A szakmai program megkezdése előtt a sikeres jelöltektől elvárás a következő online tanfolyamok elvégzése:

A gyakorlati program kezdete és helye: 2020. Szeptember 14., München EPO
Az ösztöndíj havi mértéke: 2,000 EUR

További információk:

Pan-European Seal Professional Traineeship Programme: https://www.epo.org/learning-events/materials/pan-european-seal.html

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság: internationalrelations@mail.bme.hu


STAR-Track féléves őszi speciális oktatási program a Thomas More University of Applied Sciences intézményben

Alapszakos hallgatók számára ingyenes belgiumi őszi féléváthallgatási lehetőséget nyújt a Thomas More University of Applied Sciences (Geel, Flandria, Belgium) magánegyetem. A geeli kampuszon elindított STAR-Track (Specialist Training for Ambitious Roockies) oktatási koncepció az interdiszciplináris és interkulturális tanulásra kíván összpontosítani, hogy javítsa a hallgatók vállalkozói készségeit és gondolkodásmódját. Az angol nyelvű, interdiszciplináris tudományterületeket és válaszható tantárgyakat ötvöző őszi STAR szemeszter 30 kreditből áll, amelyből 15 kredit a szakmai alaptantárgy, míg 15 kredit a hallgató jövőbeli kompetenciáját megalapozó választható tantárgy (start up képző, interkulturális kommunikáció, jog és etika, vezetőfejlesztés/coatching).

Tudományterületek és kurzusok:

Artificial Intelligence /Bachelor of Applied Computer Science & Electronics-ICT/

Cybersecurity /(Bachelor of Applied Computer Science & Electronics-ICT/

Biomedical Laboratory Technology /(Bachelor Biomedical Laboratory Science/

Business /Bachelor of Business / Office Management/

Construction /Bachelor of Construction/

Chemistry /Bachelor in Chemistry/

 

Nyelvi követelmény: Angol B2 szint.

Jelentkezés módja: online regisztráció és pályázati anyag feltöltés.

Jelentkezési határidő: 2020. május 15.

Őszi félév kezdete: 2020. szeptember 14.


Nemzetek Európája Karrierprogram

Az Igazságügyi Minisztérium együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közzétette a 2020/2021-es tanévre szóló Nemzetek Európája Karrierprogram című pályázati felhívását.

A program célja, hogy Magyarország több, az európai uniós intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő szakemberrel rendelkezzen, így növelve az európai uniós intézményeknél dolgozó, megfelelő szakpolitikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számát.
Továbbá kiemelten fontos olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a magyar közigazgatáson belül is szükséges és hasznosítható intézményi, jogi és nyelvi ismeretanyaggal. 

A képzés tandíjmentes, a tananyag díjmentes, a képzés elvégzéséről a résztvevő tanúsítványt kap. A féléves képzés során az NKE ösztöndíj lehetőséget biztosít. A képzés időtartama: 2020. szeptember - 2021. február.

PÁLYÁZATI HATÁRÍDŐ: 2020. május 15.

A karrierprogramra pályázhat:

  • minden 35 év alatti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki egyetemi, illetve mesterszintű végzettséggel rendelkezik, vagy
  • azon felsőoktatási hallgató, aki legalább 180 kredittel és 4.00 tanulmányi átlag feletti teljesítménnyel lezárt tanévet tud igazolni, vagy
  • legalább B2 szintű igazolt angol nyelvvizsgával és ebből a nyelvből, a felvételi bizottság által értékelt C1 szintű tudással/nyelvismerettel, valamint egy további EU hivatalos nyelv B2 szintű igazolt nyelvtudással rendelkezik.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • europass szakmai önéletrajz és motivációs levél;
  • két tudományos vagy diplomáciai téren elismert szakember ajánlása
  • pályázati feltételek igazolására szolgáló dokumentumok: megszerzett diploma másolata, kreditek igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány

JELENTKEZÉSI LAP: https://nemzetekeuropaja.uni-nke.hu/felveteli-jelentkezes/jelentkezesi-lap

A pályázat bírálata:

  • a beérkezett pályázatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bírálja el és értesíti ki azokat a formai követelményeknek megfelelt pályázókat, akik pályaorientációs beszélgetésen kerülnek meghallgatásra.

További információk:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem : https://nemzetekeuropaja.uni-nke.hu/felveteli-jelentkezes/felveteli-jelentkezes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Nemzetközi Programkabinet, Benedek Fanni (nemzetekeuropaja@uni-nke.hu) vagy Mikó Tamara, kabinetvezető (+36-1/432-9000 mellék 20-273-as telefonszám).


Magyar Diplomáciai Akadémia

A Magyar Diplomáciai Akadémia pályázatot hirdet a diplomáciai pálya iránt érdeklődők számára Diplomataképző Programjára, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésének keretében valósít meg.

A Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első félévében (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A KKM a Programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.
 
A Diplomataképző Program várható időtartama: 2020. szeptember 1. – 2021. június 30.
 
A résztvevők – várhatóan – havi nettó 250.000 forint ösztöndíjban részesülnek.
 
A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés.
 
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete;
felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni);
hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához. 
 
A pályázat benyújtásának módja: pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu), az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:
két oldalt nem meghaladó önéletrajz;
4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél;
nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre áll).
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15. (péntek)
 
Kapcsolat és további információ: