További lehetőségek

Pályázatok:

Szlovák Köztársaság Nemzeti Ösztöndíjprogramja

A 2020-2021-es tanévre egyetemi hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak, kutatóknak kínál mobilitási ösztöndíjat szlovák egyetemekre és kutató intézetekbe a szlovák állam nemzeti ösztöndíjprogramja.

Pályázók köre és pályázati feltételek:

Hallgatók esetében: - Hallgatói jogviszony - Mesterképzésben részt vevő hallgatók vagy olyan hallgatók, akik a jelentkezés határidejekor legalább 5 lezárt szemesztert elvégeztek az egyetemi tanulmányaikban ugyanabban a tanulmányi programban - Szlovákián kívüli felsőoktatásban folytatott tanulmányaik alatt Szlovákiában tartózkodnak tanulmányi úton, és akik felvételt nyernek egy szlovákiai állami, magán- vagy állami egyetemre. Mindhárom feltételnek teljesülnie kell. Az ösztöndíj tartózkodásának időtartama: 1–2 teljes félév (vagyis 4–5 vagy 9–10 hónap) vagy teljes 1–3 trimeszter, abban az esetben, ha a tanévet trimeszterekre osztják (azaz 3–4 vagy 6–7) vagy 9-10 hónap).

PhD hallgatók esetében:  Azok a PhD hallgatók akiknek felsőoktatási vagy tudományos képzése Szlovákián kívül zajlik, és jogosultak arra, hogy doktori tanulmányaikat szlovák állami, magán- vagy állami egyetemeken vagy szlovák kutatóintézetekben végezzék (pl. Szlovák Tudományos Akadémia keretében). Az ösztöndíj időtartama: 1-10 hónap.

Egyetemi oktatók/kutatók esetében: Azok akik szlovák székhelyű kutatás-fejlesztési tevékenységi körbe sorolt és erről érvényes igazolással rendelkező intézményben kutatási tevékenység végzésére meghívást kapnak.  Az ösztöndíj időtartama: 1-10 hónap.

Jelentkezés módja: online regisztráció és pályázati anyag feltöltés.

Pályázati határidő: 2020. Április 30.

Honlap: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

Információs adatbázis szlovák felsőoktatási intézményekről és kutatóintézetekről: https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/

Aki más forrásból (ERASMUS+, CEEPUS, IVF, intézményi kétoldalú megállapodások) ösztöndíjba részesül nem vehet részt az ösztöndíjprogramban.

 


Pályázati felhívás Stipendium Hungaricum országokban megvalósuló részképzésre

 

STAR-Track féléves őszi speciális oktatási program a Thomas More University of Applied Sciences intézményben

Alapszakos hallgatók számára ingyenes belgiumi őszi féléváthallgatási lehetőséget nyújt a Thomas More University of Applied Sciences (Geel, Flandria, Belgium) magánegyetem. A geeli kampuszon elindított STAR-Track (Specialist Training for Ambitious Roockies) oktatási koncepció az interdiszciplináris és interkulturális tanulásra kíván összpontosítani, hogy javítsa a hallgatók vállalkozói készségeit és gondolkodásmódját. Az angol nyelvű, interdiszciplináris tudományterületeket és válaszható tantárgyakat ötvöző őszi STAR szemeszter 30 kreditből áll, amelyből 15 kredit a szakmai alaptantárgy, míg 15 kredit a hallgató jövőbeli kompetenciáját megalapozó választható tantárgy (start up képző, interkulturális kommunikáció, jog és etika, vezetőfejlesztés/coatching).

Tudományterületek és kurzusok:

Artificial Intelligence /Bachelor of Applied Computer Science & Electronics-ICT/

Cybersecurity /(Bachelor of Applied Computer Science & Electronics-ICT/

Biomedical Laboratory Technology /(Bachelor Biomedical Laboratory Science/

Business /Bachelor of Business / Office Management/

Construction /Bachelor of Construction/

Chemistry /Bachelor in Chemistry/

 

Nyelvi követelmény: Angol B2 szint.

Jelentkezés módja: online regisztráció és pályázati anyag feltöltés.

Jelentkezési határidő: 2020. május 15.

Őszi félév kezdete: 2020. szeptember 14.

Honlap: https://www.thomasmore.be/star-track


Pályázati felhívás Stipendium Hungaricum országokban megvalósuló részképzésre

További információk: ITT.
Jelentkezési határidő: 2020. február 19.
 

Visegrad Fund

Visegrad Scholarship Programme

Pályázási határidő: 2020. március 15.

A Visegrádi tagországok állampolgárai számára meghirdetett ösztöndíjprogramban mesterszakos és mesterszakot követő posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók, illetve kutatók jelentkezhetnek a V4-es országok (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) valamely felsőoktatási intézményébe és a következő országokba: Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Fehéroroszország, Grúzia, Koszovó, Moldova, Montenegró, Örményország, Szerbia és Ukrajna.

Pályázható tanulmányi időszak: 1-4 szemeszter teljes idejű mesterszak esetén vagy 1-2 szemeszter mesterképzést követő posztgraduális szakon.

Elnyerhető támogatás mértéke: 2300 EUR

Pályázás online rendszerben történik. 

Feltöltendő pályázati anyagok: személyazonosságot igazoló okmányok, tanulmányi eredmények az utolsó két lezárt évről, a fogadó egyetem 3 hónapnál nem régebbi fogadónyilatkozata.

Kiemelt célterületek:

Culture and Common Identity

Education and Capacity Building

Innovation, R&D, Entrepreneurship

Democratic Values and the Media

Public Policy and Institutional Partnership

Regional Development, Environment and Tourism

Social Development

Bővebb információ: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply


Kolumbiai ösztöndíj lehetőségek 

A "Colombia Scholarship Program" olyan, nem kolumbiai állampolgárságú hallgatóknak kínál anyagi támogatást, akik posztrgaduális tanulmányokat szeretnének folytatni Kolumbiában 2020 első félévétől kezdődően.
 
A választható kurzusok listája és további információ spanyol nyelven az ICETEX honlapján érhető el.
 
Jelentkezési határidő: 2019. december 20.

Pályázati felhívás - Georgia Institute of Technology (Atlanta, Georgia, USA)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Naumann-Etienne Foundation felajánlására pályázatot hirdet a Georgia Institute of Technology intézmény (Georgia Tech) tandíjmentes képzésére teljes mesterképzési időtartamra!

Pályázhatnak a képzésük végén járó hallgatók az alábbi programokra: Aerospace Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Biomedical Engineering, Industrial Engineering, Computer Science.

A pályázati kiírás ITT található.

A pályázati adatlap ITT érhető el.
Pályázati határidő: 2019. október 31., 12:00

A Naumann-Etienne Foundation fedezi a teljes tandíjat és a megélhetési költségeket havi ösztöndíj formában.


Ösztöndíjprogramok innovátoroknak és egyetemistáknak Izraelben

A V4 Innovátorok tréning programja

Jelentkezési határidő: 2018. október 22.

Időszak: 2018. december 3-19.

Jelentkezési feltételek és további részletek: ITT.

Tanulmányi ösztöndíj

Jelentkezési határidő: 2018. december 2.

Jelentkezési feltételek és további részletek: ITT.
 

További lehetőségek

Izraeli felsőoktatási intézményekről és a tanulmányi lehetőségekről ezen a honlapon kaphatnak információt az érdeklődők.