Pályázati felhívás Stipendium Hungaricum országokban megvalósuló részképzésre

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet Stipendium Hungaricum megállapodások keretében megvalósuló külföldi részképzésre.
 
A részletes pályázati kiírás az alábbi linken érhető el.
 
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vehetnek részt. A részképzés során a fogadó intézményben félévenként legalább 15 sikeresen teljesített ECTS – vagy azzal egyenértékű – kreditet kell szereznie a hallgatóknak. Kreditrendszer hiányában vagy kutatási tevékenység esetén minimum heti 30 óraszámban kell sikeresen kurzusokat teljesíteniük, melyet a fogadó intézménynek igazolnia kell.
 
Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet. Emellett az adott célországban működő és az ösztöndíjprogram működtetéséért felelős külföldi partnerszervezetek (a továbbiakban „külföldi partner”) egyéb kritériumokat is megszabhat (pl. korhatár), így a külföldi partner honlapján is tájékozódni szükséges.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a pályáztatás egy célországba és nem egy konkrét felsőoktatási intézménybe történik. A pályázati felületen egy preferált felsőoktatási intézményt kell megjelölnie.
 
Támogatás minimum 3 hónapra, legfeljebb 10 hónapra nyerhető el.
 
A Tempus Közalapítvány a jelen pályázati felhívás közzététele és a benyújtási határidők között bekövetkezett esetleges változásokat www.tka.hu honlapján közzéteszi.
 
A külföldi partner által felajánlott ösztöndíj, valamint a juttatások formája célországonként eltérő. Erről tájékozódni az 1. sz. mellékletből lehet.
 
Központi beadási határidő: 2020. február 19. - az ettől korábbi beadási határidők az 1. sz. mellékletben vannak feltüntetve.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen felhívás a Stipendium Hungaricum partnerországok által felajánlott támogatások elnyerésére vonatkozik. A magyar fél által biztosított kiegészítő ösztöndíjtámogatás jelenleg tárgyalás alatt áll, végleges döntés 2020 márciusában várható. Ennek ellenére javasoljuk, hogy pályázatát abban az esetben is nyújtsa be, ha a magyar fél támogatása nélkül a részképzést nem tudná megvalósítani.