Nemzetközi együttműködési programok

CEEPUS [Central European Exchange Program for University Studies]

A közép-európai felsőoktatási csereprogram az 1994/95-ös tanévben indult az 1993. december 8-án Budapesten Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia, felelős miniszterei által aláírt egyezmény alapján. Az egyezmény lehetőséget biztosít újabb tagországok belépésére. Jelenlegi tagországok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovói Ideiglenes ENSZ Közigazgatás Lengyelország, Magyarország, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Svájc és Lichtenstein csatlakozása várható 2008-ban. Programprioritások: az európai oktatási térséghez történő hozzájárulás, regionális akadémiai mobilitás, Bologna-cél megvalósulása, hathatós kooperáció megvalósítása Ukrajnával és a Közép-Kelet Európával, közös diploma programok, intenzív kurzusok, nyári egyetemek. Nemzeti CEEPUS Iroda, Magyarország: TEMPUS Közalapítvány, H-1438. Budapest 70, P.O.Box: 508.
Honlap: http://www.ceepus.info

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Athens Network [Advanced Technology Higher Education Network/Socrates]

2000. őszén Egyetemünk meghívást kapott a Párizsi központú ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) programba való csatlakozásra. A programot 9 párizsi „grandes écoles” és további 8 jelentős európai egyeteme alapította 1997-ben. A hálózatnak jelenleg 24 műszaki egyetem a tagja (TU Delft, KU Leuven, UCLouvain-la-Neuve, IST Lisbon, UP Madrid, Poli Milano, TU Munich, CTU Prague, KTH Royal Institute Stockholm, NTNU Trondheim, TU Wien, Warsaw UT, ITU Istanbul, AUT Aristotle University of Thessaloniki, Grandes Ecoles: ParisTech-Groupement des Ecoles d’Ingénieurs de Paris, Agro ParisTech, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées, Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris), és BME. A hálózat egyetemei a kulturális hallgatói csere előmozdítása érdekében minden akadémiai évben kétszer 10 napos intenzív szakmai kurzusokat hirdetnek meg 4-5. éves hallgatók számára.
Honlap: http://www.athensprogramme.com vagy
http://db.intersek.ntnu.no/athens/main

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.I.M.E. [Top Industrial Managers for Europe]

A TIME hálózatot az Écoles Centrales (EC) 4 francia elit mérnökképző intézmény hozta létre 1989-ben. Jelenleg 18 ország 42 intézménye tag (köztük pl. ETH Zürich, Politecnico di Milano, TU Berlin, München, Wien). A hálózat célja közös egyetemi képzések megvalósítása. A közös képzés sikeres befejezése után a hallgatók megkapják mindkét intézmény diplomáját.
Honlap:
http://www.time-association.org és facebook elérhetőség: https://www.facebook.com/TimeAssociation/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n+i [national+international] Program

A program 1996 óta működik, kezdetben Nagy-Britannia és Franciaország, jelenleg több kontinens egyetemei részvételével. A képzés lényege: a hallgatók 8 szemeszter a saját egyetemükön folytatott tanulmányok után további 4 szemesztert egy másik ország partneregyetemén töltenek (ebből az 1. szemeszter nyelvi, szakmai, homogenizáló, a 2-3. "hagyományos" képzés, a 4. szemeszter diplomatervezés közösen a két érintett egyetem oktatói irányításával). Az egész tanulmányi folyamat erősen épít a gazdaság (vállalatok) aktív részvételére. A képzést sikeresen befejező tanuló megkapja mindkét egyetem diplomáját. Az elnevezésben szereplő +1 a legjobb hallgatók számára elérhető további közös képzésre utal (kurrens témákban pl. menedzsment).
Honlap: http://www.nplusi.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IA [Inter-Academia Network]

Az Inter-Academia interdiszciplináris rendezvénysorozat 2002-ben a japán Shizouka University kezdeményezésére jött létre. Az alapvető célként jelölték meg a Shizukoa University és a Suzuki Alapítványon keresztüli európai partneregyetemek közötti kapcsolatok szorosabbá tételét, a futó kutatási témák, a leendő potenciális ösztöndíjasok jobb megismerését, a már ösztöndíjban részesültek további pályájának segítését. Partneregyetemek: Comenius University in Bratislava, Warsaw University of Technology, Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Bergische Universitaet in Wuppertal, Gomel State University in Gomel, Belarus.
Honlap: http://iac.icsu.shizuoka.ac.jp/en/aboutus/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nemzetközi Visegrádi Alap (Visegrad Fund)

A V4 országok által kiírt ösztöndíj pályázat (Cseh Köztársaság, Magyar Köztársaság, Lengyel Köztársaság és Szlovák Köztársaság), ahova – többek között – kiutazó hallgatók és oktatók is pályázhatnak, amennyiben a V4 országokban valamint Albániában, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Macedóniában, Moldovában, Montenegróban, Szerbiában és Ukrajnában szeretnének tanulni ill. oktatni.
Honlap: http://www.visegradfund.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hungarian-American Fulbright Commission - Fulbright Oktatási Csereprogram

Az USA Kongresszusa által 1946-ban alapított, J. William Fulbright amerikai szenátorról elnevezett program posztgraduális hallgatói, oktatói, kutatói ösztöndíjakat kínál az Egyesült Államokba tanulni szándékozók részére. Magyarország a programhoz a hetvenes évek végén csatlakozott. A magyarországi programiroda 1991-ben nyitotta meg kapuját. Koordinálás: Fulbright Bizottság, Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság, H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21., Professzorok Háza, I/107.
Honlap: http://www.fulbright.hu vagy
http://www.iie.org