Európán kívüli hallgatói részképzés

 

Online Nemzetközi Pályázati lehetőségekről szóló információs nap előadásai

Dátum: 2021. augusztus 31. 10:00 - 12:00

Megtartott információs előadások:

 

************************************************************************************************

Európán kívüli tandíjmentes részképzésre szóló intézményi belső pályázat a 2022/2023-as tanévre

Meghirdetés tervezett időpontja: 2021. november

Tervezett Beadási határidő: 2022. január 10.
 
 

Pályázat leírása (tájékoztató jelleggel, a végleges novemberben kerül meghirdetésre)

A BME intézményi kétoldalú hallgatócsere együttműködések keretében hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak Európán kívüli országok meghatározott partnerintézményeibe a 2022/2023-as tanév őszi és/vagy tavaszi félévére. A kiválasztott pályázók a partneregyetemre jelölés lehetőségét nyerhetik el, a Nemzetközi Igazgatóság által továbbított pályázatokat minden esetben a partnerintézmény hagyja jóvá.

 • A partneregyetemre történő érvényes jelentkezéshez tehát a partneregyetem jóváhagyására is szükség van, azaz a sikeres intézményi jelentkezés nem jelenti automatikusan a partneregyetem általi elfogadást is.
 • A partneregyetem a BME által jelölt (nominált) hallgatóktól további jelentkezési anyagokat és adatokat kérhet be a saját jelentkeztetéséhez.
 • A jóváhagyás módja eltérő az intézményekben, erről bővebb információ a partneregyetemek listájában található.

A program tandíjmentességet biztosít, de ösztöndíjat nem.

 

Választható országok és intézmények - pontosítás alatt

Brazilia

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Dél-Korea

KAIST

Kyngpook University

INHA; Information for graduate students; Factsheet for Spring 2022

Koreatech

Hong-Kong (Kína)

City University of Hong Kong

Indonesia

Petra Christian University

Japán

Hokkaido University, Factsheet for 2022 Spring

Mexico

Technologico de Monterrey

Universidad de Monterrey

Szingapúr

 

Taiwan

 

 

National University of Singapore (NUS)

National Taipei University of Technology

National Taiwan University

 

 

Ki pályázhat?

 • alap, mester és doktori képzésen tanuló, beiratkozott hallgatói státuszú, jellemzően nappali tagozatos képzésben tanuló hallgatói. Fontos: a jelentkező(k)nek a pályázáskor legalább egy lezárt félévvel, a mobilitás megkezdésekor legalább két lezárt félévvel kell rendelkeznie
 •  Építészmérnöki Kar osztatlan szakos hallgatói (a külföldi intézményekkel való előzetes egyeztetés után) attól függően jelentkezhetnek BSc-re vagy MSc-re, hogy a képzésben hol „tartanak”: 6. félévig BSc, azután MSc (vagy BSc).

Megjegyzés: A partneregyetemek általában egy-két hallgatót fogadnak egy-egy félév időtartamra.

 

Részképzés időtartama

Egy szemeszter, vagy maximum egy tanév.

FONTOS: alapképzés szintjén és kurzuson való részvételre van lehetőség, diploma/szakdolgozatírás/kutatás főszabály szerint nem lehetséges!

A tanulmányi céloknak megfelelő kurzus(ok) kiválasztása a jelentkező felelőssége!

 

Pályázás módja, követelmények

Lépések:

1.Űrlap kitöltése

2. Kötelező mellékletek feltöltése

FONTOS:

 • az űrlap csak Chrome és Firefox böngészőből nyílik meg
 • csak BME e-mail címmel érhető el
 • az űrlapot kitöltés közben nem lehet elmenteni, ezért javasoljuk, hogy a kért mellékletek összegyűjtését követően kezdjék el kitölteni

Beadási határidő: 2022. január 10. 24:00 (CET)

 

Pályázati csomag tartalma:

Feltöltendő dokumentumok

magyar nyelven:

 • Felelősségvállaló nyilatkozat kitöltve, aláírva
 • Szakmai tevékenység(ek) igazolása(i)
 • Közéleti- és sporttevékenység(ek) igazolása(i)

angol nyelven:

 • Hallgatói jogviszony igazolás.
 • Az eddig elvégzett félévek kurzusait és tanulmányi eredményeit tartalmazó, lepecsételt, angol nyelvű Neptun igazolás (Transcript); ha van, másik egyetemről is.
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél, amelyben kérjük kifejteni, hogy miért pályázik az adott intézménybe. A motivációs levélben külön térjen ki arra, hogy milyen módon terjesztené az Európán kívüli programok lehetőségét a BME-n és hogyan tudná megkeresés esetén hatékonyan segíteni a BME Nemzetközi Alumni programját. A motivációs levél formai köteleményei: maximum 1 A4-es oldal.
 • Nyelvvizsga. Ha a partner részéről nincs elvárt nyelvvizsga, akkor legalább B2-es szintű angol vagy a partneregyetem oktatási nyelvének megfelelő nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga, egyéb igazolás) szükséges. Amennyiben van speciális nyelvvizsga elvárás a partneregyetem részéről (ált. TOEFL, IELTS), akkor azt a nyelvvizsgát kérjük benyújtani. Ha a jelentkezőnek ez még nem áll rendelkezésére, akkor nyilatkozatot kérünk arról, hogy legkésőbb a partnerhez történő jelentkezésig (külön egyeztetés esetén legkésőbb a tanulmányok megkezdéséig) a megfelelő nyelvvizsga rendelkezésre fog állni.
 • Előzetes tanulmányi terv (max. 1 A4-es oldal).

 

Egyéb fontos információk

 1. Hallgatói beszámoló készítése hazaérkezést követően

A kiutazó hallgatóktól hazaérkezésük után hallgatói beszámolót várunk, emellett megkeresés esetén lehetőségeikhez mérten kérjük az Európán kívüli részképzés népszerűsítését és a BME Nemzetközi Alumni programjában való segítő részvételt.

A korábbi tanévek kiutazó hallgatóinak beszámolói az alábbi linken érhetők el: http://nki.bme.hu/hallgatoi-beszamolok.

            2. A partneregyetemekre történő jelentkezés:

Nagyon összetett és egyetemenként eltérő. A partnerintézmények jellemzően 3-4-es GPA-t várnak el, ami a magyar felsőoktatási rendszer szerinti súlyozott tanulmányi átlag eredményének felel meg 4-es skálán. Emellett kérhetnek oktatói ajánlás(oka)t, speciális formátumú motivációs levelet, banki kivonatot a mobilitási félév időszakára vonatkozó anyagi fedezet meglétéről.

            3. Elengedhetetlen a BME által megadott pályázati kiírásnak, a partnerek által megadott információknak és a hivatalos honlapoknak az alapos tanulmányozása kiutazás előtt a megfelelő felkészülés céljából.

            4. A partneregyetemek esetenként lehetőséget biztosítanak kollégiumi lakhatás és tanulmányi ösztöndíjban való részesülés megpályázására.

           5. A partneregyetemek regisztrációs vagy más tanulmányi jogcímen esetenként kérhetnek meghatározott összeget a jelentkezőiktől.

 

A kiutazóknak ajánljuk külföldi utazásuk regisztrációját: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat!

 

Partneregyetemek tájékoztatója

Felelősségvállaló nyilatkozat

Egységes pontozási rendszer

Külkapcsolati elérhetőségek

Adatkezelési tájékoztató

 

További információ: Bánfiné dr Klekner Bíbortól kérhető klekner.bibor@bme.hu címen.